Moodle School i praktiken

Under ett retoriktema använde Camilla Göransson, lärare i svenska och engelska, sig av Moodle School för att skapa individuella och digitaliserade prov. Här delar hon med sig av både tips och material.

Jag ska berätta hur jag har arbetat med Moodle School tillsammans med eleverna på Gantofta skola, Helsingborg, och hur resultatet blev för årskurs 7 och 8.

Eleverna arbetade helt i plattformen LärarinnanGöransson Moodle School där jag hade samlat allt material som de behövde för att kunna klara provet. Jag hade även gjort en quiz med hjälp av Moodles inbyggda modul. I denna quiz fanns 50 frågor som eleverna kunde nöta in, och i varje enskilt prov slumpades 20 frågor ut med alternativen i slumpmässig ordning.

Individuella prov

Proven innehöll inte samma frågor vilket gjorde att varje elev fick ett unikt prov. I vissa svarsalternativ hade jag bara ändrat några enstaka ord och om man inte var uppmärksam kunde man få fel på frågor på grund av att man inte läst tillräckligt noga. Jag prövade inte bara faktakunskaper utan även deras läsförståelse samtidigt.

På provdagen när det skarpa provet väl var blev ingen elev i årskurs 8 underkänd. Retorikbegreppen var riktigt svåra och det är ett mycket abstrakt ämne att ta till sig. För ett godkänt betyg skulle man klara 75% och det motsvarar 15 poäng av 20. Betygsfördelningen var medvetet snäv eftersom jag denna gång främst fokuserade mig på procent och hur mycket de hade tagit till sig:

15p, 75%, E

16p, 80%, D

17p, 85%, C

18p, 90%, B

19-20p, 95-100%, A

Medelvärdet för 40 skrivande elever var 18 poäng. Det är ett mycket bra resultat med tanke på att det var ett svårt arbetsområde med många svåra begrepp.

Eleverna utvärderade arbetet

Eleverna fick även göra en utvärdering där de inte bara utvärderade sig själva utan även mig som lärare. Resultatet blev intressant och nästa alla elever som svarade var nöjda med arbetsområdet och tyckte att de hade lärt sig tillräckligt mycket. Dessutom ansåg de att de hade fått den hjälp de behövde för att lyckas med projektet. Den stora fördelen som de såg det var att allt arbete var just onlinebaserat på webben.

Bra jobbat, årskurs åtta!

Retorik och politik

Tisdagen 10 april 2018 avslutade årskurs 8 på Gantofta sitt retoriktema genom att besöka rådhuset i Helsingborg. Lena Bjerne (M), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, guidade oss genom besöket, och vi fick lite lokalhistoria, veta hur politiker arbetar och hur de använder retorik. Tack för en intressant föreläsning.

Lena Bjerne (M), 1:e vice ordförande i Helsingborgs kommunfullmäktige, berättade om hur politiker använder retorik för eleverna i årskurs 8.

Moodle School och filmanalys

I nästa arbetsområde, ”Greta Garbo och i filmens värld”, kommer vi att arbeta på liknande sätt. Lite för att se om metoden fungerar fullt ut men jag har god förhoppningar om att eleverna kommer att lyckas även denna gång. Jag kommer även att inkludera årskurs 9 i arbetet med Moodle School och därmed jämföra resultatet av arbetsmetoden klasserna emellan. Då får ni se hur jag har arbetat med filmhistoria och filmanalys med hela högstadiet på ett annorlunda sätt.


Camilla Göransson
Legitimerad lärare i svenska och engelska år 7-9
Gantofta skola, Helsingborgs stad
Twitter: @camigoransson