Program om värdegrund för år 7 -9

I det här inlägget tipsar jag om filmer och kortare videoklipp för elever i år 7-9. De lyfter normer och värderingar inom olika områden, till exempel hur man ska behandla varandra på nätet. 

Få syn på normerna är ett utmärkt diskussionsunderlag om normer. Korta klipp som lyfter normer inom olika områden. Det finns 6 avsnitt.

Normer är en uppsättning osynliga värderingar och föreställningar som vi ofta ser som självklara. De är nödvändiga för att mänsklig interaktion i olika grupper ska fungera, och de flesta normer är bra. Men det finns också normer som behöver förändras eftersom de gör att vissa människor inte passar in och även blir diskriminerade. Men för att kunna diskutera normer så måste vi först få syn på dem.

PK-mannen är en prisad programserie om som också handlar om normer. Det finns en fin handledning till hela serien och även arbetsblad att skriva ut till varje avsnitt.

Musse Hasselvall gestaltar PK-mannen. Han lever i föreställningen att han är en öppen person med få fördomar. Samtidigt tillhör han på många sätt normen. Han är vit, hetero, stockholmare, medelklass, man och har inga funktionsnedsättningar. PK-mannen gör misstag i mötet med personer som på olika sätt är normbrytare och får dem att känna sig utsatta. Han gör det inte av illvilja utan som en konsekvens av att aldrig själv ha tillhört någon utsatt grupp. Syftet med serien är att användas i skolans arbete med värdegrund och att främja alla individers lika värde och lika rättigheter.

För år 7-9 tipsar jag också om att kolla in alla serier under rubriken Tänk till! Lättast får du en översikt på deras Youtube kanal här. Program med många olika slags innehåll, men allt handlar om tankar om att vara ung idag. Dessa programserier kan även passa bra för gymnasieelever.

Särskilt lyfter jag dock gärna fram serien Näthat med Nellie och Daniel om hur man ska behandla varandra på nätet  och Att vara kille  – som är högaktuell i dessa tider där det diskuteras mycket i media om hur man som kille får eller inte får bete sig mot tjejer. I samband med dem kan jag även rekommendera filmen Sluta tafsa.

Sedan finns också program som Etik och etiska modeller, som mer allmänt tar upp frågor om etik, moral och värdegrund

Till sist vill jag nämna att vi även har många kortfilmer och spelfilmer som, antingen i sin helhet eller om du väljer ett klipp ur, kan vara uppstartare till riktigt bra diskussioner och tankar om värdegrunds frågor.