”Snacka om livet” med dina elever i högstadiet och uppåt

Medmänskliga samtal gör skillnad och alla människor har ett behov av att bli sedda, hörda och bekräftade. Samtal om existentiella frågor skapar möjligheter för ungdomar att utveckla strategier för att hantera livet. Snacka om livet, eller SOL, hjälper till att skapa förutsättningar för sådana samtal även i skolans värld.

Skåneveckan för psykisk hälsa genomförs varje år sedan 2010. Veckans självklara mittpunkt har från början fram till idag varit ”Världsdagen för psykisk hälsa”, som äger rum den 10 oktober. 2020 var temat under hela Skåneveckan just Snacka om livet och Kärlek och medmänsklighet. Under veckan livesände Helsingborgs stad ett antal samtal som kretsade kring temat.

I nedan två videoklipp finns underlag till reflektion och samtal med elever från högstadiet och uppåt. I samtalen syns Pia-Lotta Bylund, projektledare för SOL.

Snack om livet och existentiell hälsa med ungdomar från Olympiaskolan

I den första filmen samtalar Pia-Lotta med tre elever från Olympiaskolan kring bland annat identitet, normer och hur vi är goda medmänniskor till oss själva och varandra. Medverkar gör Darika Yvonne Strömberg, Lily Pedersen och Ali Hamza. Hur kan du bemöta någon som du ser mår dåligt?

Se Pia-Lottas och elevernas samtal på Vimeo

Snack om livet och musiken med Maja Francis

I den andra filmen medverkar Maja Francis, sångerska och artist med över 15 miljoner spelningar på Spotify, som själv gick i gymnasiet i Helsingborg. I samtalet med Pia-Lotta berättar Maja bland annat om sina erfarenheter av både det hon kallar ”mental förkylning” och svårare psykisk ohälsa. Hon pratar också om sina strategier för att må bra och varför hon tycker att det är viktigt att ta bort skammen kring känslor.

Se Majas och Pia-Lottas samtal på Vimeo

Mer om utvecklingsprojektet Snacka om livet

”Snacka om livet” (SOL) är ett utvecklingsprojekt som syftar till att öka den existentiella hälsan hos elever genom att skapa förutsättningar för samtal om existentiella frågor i skolans värld. En viktig utgångspunkt för projektet är att medmänskliga samtal gör skillnad och att alla människor har ett behov av att bli sedda, hörda och bekräftade. Tanken är att de existentiella samtalen inom ramen för SOL ska kunna fylla olika funktioner. De ska bland annat bidra till att normalisera livets upp och nedgångar och ge olika perspektiv på vad det innebär att vara människa. De syftar också till att stärka och rusta ungdomar och ge dem gynnsamma strategier för att hantera livet.  ”Snacka om livet” är ett projekt som drivs av PART – preventivt arbete tillsammans.

PART driver just nu en samskapande process där man tillsammans med elever, elevhälsomedarbetare och pedagoger skapar och utvecklar metoder och arbetssätt som kan användas inom ramen för SOL.

På partinfo.se hittar du mer information om projektet.

SOL-modellen som utgår från Cecilia Melder och Lena Bergquist tolkning av WHO:s dimensioner existentiell hälsa: mening med/i livet, känsla av sammanhang, existentiell styrka och kraft, förundran, känsla av helhet, harmoni och inre lugn, förhoppning och tillit som livskraft.
SOL-modellen som utgår från Cecilia Melder och Lena Bergquist tolkning av WHO:s dimensioner existentiell hälsa: mening med/i livet, känsla av sammanhang, existentiell styrka och kraft, förundran, känsla av helhet, harmoni och inre lugn, förhoppning och tillit som livskraft.
SOL-modellen som utgår från Cecilia Melder och Lena Bergquist tolkning av WHO:s dimensioner existentiell hälsa: mening med/i livet, känsla av sammanhang, existentiell styrka och kraft, förundran, känsla av helhet, harmoni och inre lugn, förhoppning och tillit som livskraft.
”Snacka om livet” med dina elever i högstadiet och uppåt - Pedagogsajten Familjen Helsingborg