Programmering i årskurs 5

Vi programmerar. Vi tränar oss på att tänka kreativt, resonera systematiskt, arbeta strukturellt och att samarbeta.

Årskurs 5 och jag lär oss tillsammans om programmering. Tidigare har jag arbetat med code.org med stor framgång på lågstadiet ca 1 lektion i veckan. Det har gått bra men nu har jag betydligt längre pass (ca 90 minuter) och eleverna är äldre. Jag har tidigare bara nosat på att undervisa om programmera. Det, kan jag berätta, är en helt annan sak än att själv programmera. Det sysslade jag med en del på 80- och 90-talet. Ja, tänka sig – det var förra årtusendet!

Dock är grunderna de samma. Några av dem är att

 • datorerna förstår bara ettor och nollor
 • datorerna kan bara ta ett kommando i taget (om än i mycket högre hastighet idag)
 • kommandon måste ges i rätt ordning
 • förmågan att se mönster är grundläggande
 • uthållighet är en programmerares största tillgång
 • förmågan att pröva och ompröva utvecklas

Programmering innehåller ju i syftet i flera olika ämnen i läroplanen här är några exempel:

 • Matematik –  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  Svenska – formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Svenska A – formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Teknik – identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Teknik –  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

De tre första lektionstillfällena har innehållit ordkunskap, grundläggande kommandon med Blue-Bots och i code.org, 2 avsnitt av UR:s serie Programmera mera, identifiera mönster samt loggat in på Scratch. Jag har lärarkonto på båda siterna och användarhanteringen är bra och enkel. För att jag ska känna mig trygg har jag valt uppgifter från kodboken.se där det finns tydliga instruktioner att följa.

De grundläggande kommandon vi tränat på laddar du ner här kommandon (pdf)

Idag skulle vi se tredje avsnittet av Programmera mera. Från den alldeles utmärkta lärarhandledningen hämtade jag inspiration till dagens lektion som fick målet:

Du ska kunna skillnaden på en dator och en robot samt förstå villkoret OM.

Upplägget blev först en diskussion kring vad som är en dator och vad som är en robot. Vi gjorde några gemensamma exempel innan eleverna fick fundera i bikupor och med hjälp av ett VENN-diagram.

Eleverna hade ganska klart för sig att skillnaden på en dator och en robot är att en robot rör sig. Vi utvecklade resonemanget till att gälla fysiskt arbete och det smarta i att använda robotar till tungt farligt arbete som att lyfta och måla bilar eller leta efter trampminor.

Först efter denna diskussion såg vi avsnitt 3 ”Vad är en robot?”

Nästa övning var att måla ett halsband efter reglerna jag hade satt upp.

Måla halsbandet efter följande regler:

Slumpa fram start (gul, blå, röd, grön, vit, svart)

Om pärla (röd) 3 gröna
Om pärla (grön) 2 vita
Om pärla (gul) 3 blå
Om pärla (blå) 2 röda
Om pärla (vit) 1 svart
Om pärla (svart) 1 gul

Eleverna hade inga svårigheter att följa reglerna. Någon skulle ju så klart protestera mot att hen inte fick bestämma själv – men det ingår.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från Vimeo. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Till sist fick eleverna fortsätta (vi hade nosat på detta förra lektionen) att programmera Bug Race i Scratch i par. En elev har instruktionen från kodboken.se uppe på sin chromebook och den andras används till att programmera. Det visade sig vara bra att ha börjat så smått förra veckan. Arbetsfokus uppnåddes ganska snabbt efter lite strul med lösenord som glömts bort. Då fick jag lära mig hur jag byter lösen till elever i Scratch.

Jag har upptäckt att det är krävande för eleverna att programmera och det kan vi bara göra med kvalitet cirka en tredjedel av tiden (30 minuter). Motivationen att vara med och göra framsteg är stor men det gör också att de elever som inte har så utvecklad koncentrationsförmåga blir fort trötta. Men min förhoppning är så klart att de ska träna sin koncentrationskondition och sedan kunna fokusera längre även i andra ämnen.