Datalogiskt tänkande och programmering för mattelärare

Vi är tre pedagoger som går kursen Datalogiskt tänkande och programmering för matematiklärare åk 7-9 i samarbete med Lunds universitet på Pedagogiskt center.

Kursledare är Malin Christersson som är datalog med en fil.mag i datalogi och matematik.

Olika programmeringsspråk för olika saker

Första tillfället ägnade vi åt Scratch som är ett programmeringsspråk, där man programmerar med hjälp av visuella block som sätts ihop likt ett pussel för att skapa till exempel en animation.

Scratch är ett av de verktyg som har hängt med längst, och som fram till idag kanske mestadels har använts av elever och lärare på mellanstadiet. Men Scratch är definitivt ett  användbart verktyg även på högstadiet med en bra progression. Det fungerar även att använda som ett ämnesövergripande verktyg i till exempel engelska genom att programmera ett test för att öva glosor.

Scratch är definitivt något mer än att bara flytta en katt fram och tillbaka!

Vid andra tillfället började vi med textbaserad programmering, Processing. Det skrivs i programmeringsspråket Java. På ett enkelt sätt kan man skapa visuella och interaktiva program.
Läs mer om processing på processing.org

Programmering både i teori och praktik

Malin undervisar på ett varierande sätt där teori varvas med praktiska exempel som ska lösas på plats. Vi ska dessutom lösa olika programmeringsuppgifter mellan våra träffar.

Vi ska även skapa ett lektionsupplägg bestående av två delar; en förberedande del och en reflekterande del.

Upplägget är både inspirerande och häftigt. Vi ser möjligheter i att använda programmering som ett digitalt verktyg i alla ämnen. Detta är absolut något som alla pedagoger kan ha glädje av i sin undervisning!

Alexandra Andersson, teknikpedagog på Pedagogiskt center, alexandra.andersson@helsingborg.se
Kristina Ericson, teknikpedagog på Pedagogiskt center, kristina.ericson@helsingborg.se
Ola Sandén, mediepedagog på Pedagogiskt center, ola.sanden@helsingborg.se

Ola Sandén, Alexandra Andersson och Tina Ericson.