7 Islands of Bårslöv – ett storyficationprojekt

Äntligen dags för uppstart av Bårslövs skolans projekt “7 Islands of Bårslöv”. Alla elever på skolan från förskoleklass till årskurs 6, är med i detta gemensamma projekt. Ett arbete där vi vill skapa lust och engagemang med hjälp av storyfication.

Tisdagsmorgonen möttes eleverna av att alla skulle samlas omgående i idrottshallen. Ingen visste av vilken anledning, men det var rektor Lotta som hade kallat dit oss alla.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

När eleverna kom till idrottshallen var det ingen vanlig gymnastiksal de skulle gå in i, utan salen var ombyggd till att föreställa ett flygplan. Eleverna välkomnades av den gemensamma besättningen som var enhetlig klädd i svart och vitt. Flygvärdinnor tog emot eleverna och visade dem sina stolsplatser. Det var en härlig förväntan i planet om vad som skulle hända. Det var många glittrande ögon som sken i detta plan. När alla hade spänt fast sig och flygvärdinnorna gått igenom säkerhetsrutiner var det äntligen dags för avfärd.

Kapten Lotta hälsade alla välkomna ombord på flight 278 och hon fortsatte med att berätta om uppdraget som vi på Bårslövs skola hade fått. Det var ett mycket hedervärt uppdrag. Lotta hade fått ett brev av FN´s avlidna Generalsekreterare Kofi Annan. I brevet bad han alla elever om hjälp.

“Det finns sju öar i Stilla havet som är helt obebodda. Åk dit och bygg upp dem till välfungerande samhällen, uppmanade han eleverna i sitt brev till oss.”

– Så här är vi nu på planet som ska ta oss till dessa öar, sa Lotta. Är ni beredda för ett äventyr på sju öar i Stilla havet?

– Jaaa! skrek alla elever till svar.

Planet lyfte och resan var nu påbörjad men något hände med planet när vi drabbades av ett kraftigt  åskoväder som gjorde att planet havererade. Lotta uppmanade eleverna att på hennes order skulle de hoppa med sin fallskärm när hon sa att det var dags.

Eleverna fick med sig en karta till årskursens ö och hoppade ut allteftersom vi flög över de olika öarna. Men hur det har gått med kapten Lotta och besättningen är det ingen som vet.

Storyfication

Detta var uppstarten av Bårslövs skolas projekt i arbetet med Storyfication. Storyfication är ett storyline inspirerat arbetssätt med gamification som drivkraft. Arbetssättet är nytt för skolan och är ett ämnesövergripande arbete med utgångspunkt i en gemensam story – röd tråd. Storyn drivs framåt av att eleverna får olika uppdrag att lösa. När ett uppdrag är utfört får eleverna belöning i att fortsätta bygga sin egen ö med hjälp av olika digitala verktyg. Här varvas digitalt arbete med teoretiskt samt praktiskt arbete utifrån målen i läroplanen. Skolan har en egen blogg om hela projektet och alla elever skriver och dokumenterar sitt arbete på sin sida i bloggen som visar på hur klassens story förs vidare. Detta gör också att eleverna skriver för verkliga mottagare vilket  upplevs som att deras arbete är på riktigt, för någon annan.

Varje klass på skolan bygger upp sin egen ö och varje elev har i sitt första uppdrag skapat sin avatar som bor på denna ö.

Vi vill med detta arbete öppna dörrarna för en modern undervisning. Läroplanen ställer högre krav på en alltmer digitaliserad skola på olika sätt. Vi hoppas och tror att detta arbetssätt med storyfication ska inspirera och ge eleverna lust och engagemang att lära.

Bakgrund till vårt utvecklingsarbete och upplägg

Projektet är ett gemensamt utvecklingsprojekt som har arbetats fram för årskurs 4-6 i verksamhetsområde 4 i Helsingborg. I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmannanivå och enhetsnivå så har vi digitaliseringen i fokus. I verksamhetsdialog med verksamhetschefen så har det framkommit att man i området eftersökte nya gemensamma utmaningar kring just digitalisering. I vårt område vill vi också arbeta med och tar vara på de kompetenser som finns i verksamhetsområdet och gemensamt arbeta mot målen i våra styrdokument.

Idén och upplägget för projektet är hämtat från Alviksskolan i Luleå. Verksamhetschef organiserade så att rektorerna i verksamhetsområde 4 åkte på en digital fortbildning där man fastnade för Storyfication utifrån föreläsning från Alviksskolan. Efter inspiration från föreläsningen startades en styrgrupp och därefter drogs ett gemensamt projekt igång i verksamhetsområdet. Syfte sattes upp, projektgrupp och projektledare valdes ut och tidplan skapades. Styrgruppen satte upp syftesmål och effektmål för projektet.

Verksamhetsområdet använder skolans val i timplanen för detta utvecklingsprojekt.
Syftet med projektet på verksamhetsområdesnivå har varit att

  • stärka det ämnesöverskridande arbetet i arbetslaget
  • stärka det kollegiala arbetet i arbetslaget
  • stärka den digitala utvecklingen i arbetslaget
  • stärka nätverket mellan de olika skolorna i området.

Vi startade det praktiska arbetet med att projektgruppen åkte på studiebesök på Alviksskolan. Vi har tillsammans arbetat fram hur vi praktiskt kan genomföra projektet på våra olika skolor med varierande digitala verktyg, kompetenser och antal elever som ska delta i utvecklingsarbetet.
Gemensamma workshops har anordnats av projektledaren, för att lärarna på skolorna ska få den digitala kompetens i olika appar för Ipad och Chromebooks samt de bloggverktyg de behöver för att kunna sätta igång arbetet med eleverna. På respektive skola har vi arbetat med upplägg och story samt sett över vilka förmågor och centralt innehåll från läroplanen vi ska börja arbeta med i våra uppdrag till eleverna. Lärarna som har arbetat fram arbetssättet på Alviksskolan har sen föreläst för lärarna i åk 4-6 och de hade en workshop där vi gemensamt började skapa vårt upplägg för respektive skola. Arbetet kan följas i realtid på skolans blogg.

På Bårslöv skola har vi valt att göra vårt utvecklingsprojekt för hela skolan, årskurs f-6.
Den gemensamma storyn 7 Islands of Bårslöv har all pedagogisk personal varit med och arbetat fram. Med på resan har vi dock all personal. Vi kommer ju att behöva varandras kompetenser på våra nya öar där vi ska bygga upp ett hållbart samhälle tillsammans. Kanske kan vi också framöver tänka till kring matsvinn och hur vi är rädda om vår gemensamma miljö när vi arbetar alla tillsammans. Vi använder oss av IPads i f-3 och Chromebooks i 4-6.

”Med på resan har vi dock all personal. Vi kommer ju att behöva varandras kompetenser på våra nya öar där vi ska bygga upp ett hållbart samhälle tillsammans.”

Hur arbetar vi mot målen i olika ämnen?

En del av uppdragen som för storyn vidare är gemensamma för hela skolan och anpassas efter ålder. Andra uppdrag läggs in utifrån de mål man arbetar med i olika åldrar och ämnen.
Att arbeta ämnesövergripande ger ett lustfyllt arbetssätt och motiverade elever lär sig också bättre. Att arbeta med kollaborativa och kollegiala arbetssätt i kollegiet skapar team där man stöttar varandra och bidrar och delar med sig i arbetet och vågar prova nytt och lära tillsammans. Det går hand i hand med det arbete vi har påbörjat på skolan. Med lärare som delar med sig av sina kompetenser till varandra får våra elever större bredd i utbildningen och bättre förutsättningar att lyckas. Ett av skolans prioriterade mål  är att “eleverna ska få utveckla sin kompetens utifrån sina förutsättningar genom att använda varierade digitala arbetsmetoder”. Arbetet med Storyfication är en del i att träna sig att använda olika arbetsmetoder och verktyg beroende på vad man arbetar med och hur man behöver genomföra arbetet.

Att arbeta med Storyfication är för oss ett sätt att konkretisera arbetet med de digitala målen i läroplanen och arbeta praktiskt med digitalisering i det dagliga arbetet med eleverna.


Charlott Svensson, Grundskollärare/ Förstelärare IKT, Bårslövs skola
charlott.svensson@helsingborg.se

Lotta Lind
Tf rektor Bårslöv skola samt del i projektgruppen för Storyfication i verksamhetsområde 4.