Pulshöjande inspiration från Chicago

På Ringstorpsskolan i Helsingborg har man jobbat för att öka rörelseaktiviteter bland sina elever i flera år. Och efter ett studiebesök på amerikansk mark har man fått nya idéer på hur skolan kan utvecklas ytterligare för elevernas bästa.

Helena Rosenlöf, Marko Luttinen, Gunilla BengtssonHelena Rosenlöf, rektor, Marko Luttinen, förstelärare i fritidshem och idrott och hälsa, och Gunilla Bengtsson, biträdande rektor, på Ringstorpsskolan i Helsingborg.                Foto: Matilda Ermeland

Satsningen ”Bli ditt bästa jag” har bidragit till att fler Helsingborgselever har aktivare raster, och att fler är ute under rasterna. Bland de av Helsingborgs stads skolor som deltar i verksamheten syns även en större arbetsro i klassrummen, ökad trygghet och trivsel samt mindre bråk och oroligheter på rasterna.

Men det är inte bara de deltagande skolorna inom ”Bli ditt bästa jag” som har insett fördelarna med aktiva raster. På Ringstorpsskolan har man arbetat utifrån en liknande hälsoprofil sedan 2002. Bland annat väljer man så ofta som möjligt att gå till aktiviteter och evenemang, istället för att åka kollektivt, och man har både lärar- och elevledda rastaktiviteter på skolgården.

– Vi har haft en bra bas att stå på, men efter ett par år så behövde vi ny inspiration. Så i mars 2018 åkte fyra personer ur personalen till Chicago, där vi besökte två skolor som jobbar med pulshöjande aktiviteter för små medel, berättar rektor Helena Rosenlöf.

Brain breaks istället för rast

Att resan gick till just Chicago var inte så konstigt. Marko Luttinen, förstelärare i fritidshem och idrott och hälsa på Ringstorpsskolan, har haft kontakt med en av lärarna där i två år, och man har delat tankar, idéer och elevvideor mellan varandra.

– De här skolorna ligger i ekonomiskt utsatta områden i Chicago, och de har väldigt lite pengar. Jag skulle hålla i ett par idrottslektioner när vi var där, och frågade hur många plintar de hade. En. Och antalet fotbollar räckte inte ens till en halv klass. Men de lyckades hålla eleverna i rörelse ändå, och det var imponerande att se, säger Marko Luttinen.

En av de stora skillnaderna mellan skolan i Helsingborg och de i Chicago är rasterna. De amerikanska eleverna har nästan inga raster alls, istället använder man sig av aktiva klassrum där eleverna får röra på sig under lektionstid.

Klassrum i ChicagoHär är ett exempel på ett aktivt klassrum. De amerikanska eleverna står, gungar, balanserar eller aktiverar olika muskler under lektionen.                                                             Foto: Marko Luttinen

Chicago-skolorna använde sig också av brain breaks för att bryta av lektionerna.

– Brain breaks är något vi också sysslar med, och vi fick med oss en hel aktivitetsbank därifrån, vilket definitivt gav ny energi, säger Marko Luttinen.

Men att bara hålla sig till brain breaks ett par minuter om dagen tror inte Marko Luttinen är tillräckligt.

– Brain breaks är bra för kortsiktiga omtag av koncentrationen, men regelbundna pulsaktiviteter ger långsiktiga hälsofrämjande resultat, och förbättrar inlärningsförmågan i stort, menar han.

Uppskattade rastaktiviteter

Redan i dag har Ringstorpsskolan aktiva raster, precis som i ”Bli ditt bästa jag”, där både pedagoger och eleverna i årskurs sex turas om att hålla i aktiviteterna.

Man har också pulshöjande aktiviteter för eleverna på morgonen innan skolan börjar, och då serveras det också frukost.

Nu hoppas man kunna utveckla rastaktiviteterna genom att bland annat måla upp aktivitetsbanor på skolgården.

Tanken är att det ska bli 10-15 banor i olika svårighetsgrad att springa när man vill ha rörelsepaus.

– Vi tror på att låta eleverna vara med och skapa de här banorna, för det är ju de som bäst vet vad som är lätt och svårt för dem. Genom att låta eleverna vara delaktiga i skapandet väcks också ett intresse för att använda banorna, säger Marko Luttinen och tillägger:

– Du behöver inte ha en flådig idrottshall för att eleverna ska vilja röra på sig, utan det går att göra med små medel.

Vill se att eleverna stannar efter skoltid

Något man har tagit med sig från Chicago, och som man vill införa i sin egen verksamhet, är aktiviteter utanför skoltid.

– I USA stannar eleverna kvar i skolan efter lektionerna är slut. De har matteklubbar, football-träning, musikträning och så vidare. På så sätt blir skolan en naturlig mötesplats, säger biträdande rektor Gunilla Bengtsson.

Med det i bakhuvudet har Ringstorpsskolan nu planer på att starta upp After school under läsåret 18/19, som ett sätt att behålla eleverna i skolan, och öppna upp för nyfikenhet och hälsotänk, även när de är för gamla för fritids.

– Vi vill inte att våra elever ska spendera hela eftermiddagen framför datorn, utan det ska finnas en chans för dem att stanna kvar efter lektionstid och göra något roligt, på deras egna villkor, berättar Helena Rosenlöf.

Vill du läsa mer om ”Bli ditt bästa jag” kan du göra det här:
”Bli ditt bästa jag” ger bra resultat
”Bli ditt bästa jag” bygger självkänsla.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten