”Bli ditt bästa jag” bygger självkänsla

”Bli ditt bästa jag” bidrar till att minska oroligheterna på Wieselgrensskolan. Verksamheten har också lett till ett ökat självförtroende hos eleverna.

Jannika Sahinovic och Pia SmithPia Smith, rektor, och Jannika Sahinovic, socialpedagog på Wieselgrensskolan.

Wieselgrensskolan är en av Helsingborgs stads mest mångkulturella skolor, och under åren 2014-2016 var man den skola i kommunen som tog emot flest nyanlända barn.

Wieselgrensskolan ligger i ett område med stor in- och utflyttning. Därför blir det också stor ruljangs i skolklasserna, vilket kan leda till oroligheter och konflikter. Men genom verksamheten ”Bli ditt bästa jag” har eleverna fått chans att utvecklas tillsammans och enskilt, och oroligheterna har minskat rejält.

– För ett par år sedan hade vi en klass där det var väldigt stökigt. Men vi såg att när ”Bli ditt bästa jag” fanns på plats på skolan så drog sig eleverna dit. Genom att peppa eleverna till att själva hålla i rastaktiviteter, och bli goda förebilder för de yngre barnen, fick vi till en bättre klassgemenskap, och ett bättre självförtroende bland eleverna, säger Pia Smith.

Arbetar för att integrera barnen i samhället

För ett par år sedan hade Wieselgrensskolan stora problem med bråk, oroligheter och narkotikabrott. Men sedan Pia Smith blev ensam rektor 2013 har hon och personalen på skolan arbetat hårt för att minska problemen, och för att hjälpa eleverna ut ur utanförskap.

– Det är svårt att förstå hur segregerat ett område är förrän man står mitt i det. Men genom att visa respekt och förtroende för våra elever, och samtidigt kräva respekt tillbaka, har vi kommit en bra bit på väg, säger Pia.

Ska få aktivare skolgård

Att aktivera 590 elever på en liten skolgård är inte enkelt. Men tack vare närheten till grönområdet Viskängen har skolan ändå möjlighet att erbjuda eleverna ett varierat utbud av utomhusaktiviteter.

Höstterminen 2019 är det dessutom tänkt att Wieselgrensskolan ska få sin skolgård upprustad, något som är väldigt efterlängtat.

– I dag har vi inte en mysig skolgård där man kan hänga och umgås, utan den används mest till bollsport, medan de andra eleverna håller sig inne. Bara att få mer grönt, en uppmjukad miljö och en multiarena tror vi kan göra väldigt mycket för att fler elever ska vilja vara ute och aktivera sig under rasterna, säger Jannika Sahinovic, socialpedagog på Wieselgrensskolan.

Och hon får medhåll av rektorn.

– Det ger signalvärde att man satsar pengar på det här, både för eleverna och personalerna på skolan. Det visar också invånarna att Helsingborgs stad satsar och tror lika mycket på skolan och ungdomarna på Söder som i andra stadsdelar, menar Pia Smith.

Så här är det tänkt att Wieselgrensskolans nya skolgård ska se ut.

Nu är förhoppningen att ”Bli ditt bästa jag” ska vara en fast punkt på Wieselgrensskolan även i framtiden.

– Vi ser en jättestor skillnad på rasterna och i klassrummen på grund av bland annat ”Bli ditt bästa jag”. Och det är något vi vill fortsätta med, konstaterar Pia Smith.

Här kan du läsa mer om ”Bli ditt bästa jag”: ”Bli ditt bästa jag” ger bra resultat


Text och bild:
Matilda Ermeland
, redaktör för Pedagogsajten