RETHINK EDUCATION – konferensen för dig som är pedagog, lärare och rektor

Den 13-14 juni under H22 City Expo är det dags för RETHINK EDUCATION, konferensen för dig som är rektor, lärare och pedagog. Under två dagar möter du föreläsare, forskare, inspiratörer och innovatörer som pratar om ämnen som VR/AR/AI i undervisningen, datadriven skolutveckling, Internet of Things (IoT) och innovativa skolutvecklingsprojekt.

RETHINK EDUCATION får du ta del av våra lärares och skolledares idéer samt arbeten och lärdomar kopplat till skolutveckling i praktiken. Ansvarig för eventet är Claire Brandum, pedagogisk utvecklare på skol- och fritidsförvaltningen.
– Det är ett unikt tillfälle där vi inom Helsingborgs stads skolor skapar möjlighet för våra medarbetare att möta intressanta forskare, föreläsare och kollegor från andra skolor här i Helsingborg. På konferensen vill vi utmana, men också lära tillsammans. H22 City Expo ger oss chansen att skapa ett evenemang vi annars inte skulle haft på plats i Helsingborg, säger Claire.

Ett hybridevent med innehåll i toppklass

Konferensen erbjuder ett program i toppklass uppdelat på fyra halvdagar. Deltagare väljer om de endast vill delta en halvdag eller flera halvdagar.
– RETHINK EDUCATION är ett hybridevent, vilket betyder att deltagarna kan delta antingen på plats i konferensens lokaler eller online via en webbsida. Men oavsett hur du väljer att delta, så blir det en härlig mix av kollegor som delar med sig av erfarenheter i olika innovations- eller skolutvecklingsprojekt, forskare som pratar om skola och digitalisering samt föreläsare som pratar om samhället i framtiden, skolans roll i digitaliseringen eller hur du kan tänka kring att fånga upp alla elever. Under hela konferensen arrangerar vi även workshops där deltagarna kan testa utrustning, metoder och uppbyggda lärmiljöer.

Innehållet i programmet har utgått från de innovationer som är på gång inom skol- och fritidsförvaltningen samt aktuell forskning och föreläsningar inom samma tema. Till stor del är det ett digitalt fokus med tema som VR/AR, AI och data.
– Konferensens fokus är att utmana deltagaren att tänka om och tänka nytt, därmed namnet RETHINK EDUCATION. Programmet inkluderar även aktuella föreläsningar och workshops om skolutvecklingsprojekt som kanske inte gäller den digitala utvecklingen men som ändå innebär nytänkande, säger Claire.

Du har tidigare arbetat som lärare och vet att konferensen äger rum under den period då lärare har som mest att göra. Varför ska rektorer prioritera sin medarbetares medverkan framför att lägga tiden på planering inför nästa läsår?
– Ja, jag vet att konferensen äger rum i slutet av terminen och dagar som ofta är hektiska och lärarna har mycket att hinna med. Men eftersom konferensen är uppdelad i fyra halvdagar under två dagar så kan rektor prioritera hur mycket personalen deltar. Dessutom finns möjlighet att delta online, vilket skapar en mer flexibel lösning för alla.

Claire menar att deltagarna kan förvänta sig att bli både inspirerade och motiverade.
– Detta är ett unikt tillfälle att delta på en givande och intressant konferens som vi erbjuder kostnadsfritt för alla Helsingborgs stads skolor och förskolor. Tack vare H22 kan vi skapa en stor och innehållsrik konferens med angeläget innehåll för våra medarbetare!

Möt våra första huvudtalare och läs mer om konferensen på rethinkeducation.helsingborg.se