Rum för lärande med konferensen Ute är inne

Behöver du inspiration till utomhusbaserat lärande som bidrar till att uppnå läroplanens mål? Forskning pekar på att barn och vuxna som är ute mycket blir friskare, förbättrar sin koncentrationsförmåga och mår bättre. Nu kommer den sjunde upplagan av konferensen Ute är inne till Helsingborg hösten 2022 där du får inspiration till lärande utomhus.

Helsingborg stad planerar för goda utemiljöer för barn både i skolmiljön och på fritiden och delar gärna med sig av det här arbetet. Konferensen Ute är inne erbjuder därför ett stort antal workshops utomhus för att ge inspiration till hur du kan använda rummet utomhus som resurs för lärande.

Boka in 30-31 augusti 2022 redan nu och läs mer på utearinne.helsingborg.se

– Jag ser verkligen fram emot att bjuda in lärare och naturpedagoger som arbetar med lärande för barn och unga till oss i Helsingborg. Vi har bland annat bjudit in Anders Szczepansk som verkligen brukar sätta fingret på det här med lärande i växelverkan mellan inomhus och utomhus, säger Emma Sjöberg, miljösamordnare.

Men vilka olika rum går det att använda sig av utomhus – hur kan vi inkludera det fysiska, mentala eller digitala rummet även utomhus? Hur samspelar det mentala rummet med det fysiska rummet, och vilka faktorer gynnar motivationen?

Konferensen Ute är inne vänder sig till dig som:

  • arbetar i skolan; Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal
  • arbetar med lärande och upplevelse inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning
  • arbetar med strategisk utveckling och planering, utformning och skötsel av utemiljöer politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar utemiljöer.

Lokala, nationella och internationella perspektiv på lärande utomhus

Anders Wånge Kjellsson har under många år undervisat i utomhuspedagogik vid Naturskolan i Lund. Anders programpunkt handlar om lokala, nationella och internationella perspektiv på utomhuspedagogik och utgår från frågorna Är det farligt att vara ute? Vad är både framgångsfaktorer och fallgropar för skolutveckling. Vad är vi egentligen rädda för?

Varför är utepedagogiken så viktig enligt dig?

– Det finns många skäl att lyfta nyttan utomhuspedagogik. Vi har nu mycket forskning som tydligt pekar på flera olika positiva effekter. Nu gäller det att denna kunskap också kommer ut till alla olika berörda aktörer.

– Men en sak jag särskilt vill lyfta är att utomhuspedagogik är en fråga om likvärdighet. Ofta har jag själv sett hur de barn och elever som inte är mest på hugget i inomhusmiljön, tar initiativ och blommar ut när de får komma ut i en annan lärmiljö än klassrummet. Denna variation i undervisningsmetoder är oerhört viktig för att ge fler chans att lyckas. Det behövs verkligen kontextbaserad undervisning som komplement till textbaserad. Det ger en autenticitet och meningsfullhet till lärandet som blir mer begripligt för många, säger Anders.

Varför ska jag som aldrig besökt konferensen besöka just i år och varför ska jag som tidigare besökt konferensen återkomma även i år?

– Det här är ett tillfälle för både dig som är ny inom området utomhuspedagogik och för dig som arbetar aktivt med utomhuspedagogik att få ny kunskap och inspiration från våra duktiga föreläsare. Workshopen kommer att ge tips till lärandet som du kan använda direkt. Vi har föreläsning och workshops som inspirera till hur man kan använda digitala verktyg i lärandet utomhus. Spännande att vi också kan visa på så mycket goda exempel från olika förvaltningar i vår stad hur vi på olika sätt bidrar med lärandet utomhus, säger projektledare Cecilia Sörensson.

Konferensen Ute är inne är mer aktuell än nånsin!