10 goda vanor – sömn är trendigare än någonsin

Allt fler skolor i Helsingborgs stad arbetar med goda vanor för hjärnan och de senaste åren är det fysisk aktivitet som överlägset har varit det vanligaste sättet att arbeta. Men nu seglar ett annat ämne upp bland både elever, pedagoger och skolledare – nämligen sömn. 

Under mina besök i gymnasieklasser pratar jag ofta om ”10 goda vanor för hjärnan”, som Halmstad stad skapade i samverkan med Skolverket. En av de goda vanorna är sömn, något jag ofta får frågor om.

Sömn påverkar skolresultaten

En studie med drygt 20 000 högstadie- och gymnasielever visade att sömnen påverkar skolresultaten. Bland ungdomar med störd eller kort nattsömn var dåliga skolresultat betydligt vanligare än hos klasskompisar som brukade sova minst sju timmar om natten. Särskilt starkt var sambandet för flickor.

Nästan en tredjedel av eleverna i studien rapporterade att de hade sömnsvårigheter eller att de brukade sova mindre än sju timmar varje natt. Ett skäl som studien tar upp är att ungdomar som använder internet på nätterna har större sömnproblematik än de som inte gör det.

Sömnens påverkan på kroppen

Det finns många skäl till att ta hand om sin sömn. Några av orsakerna till varför sömn är så viktig, förutom kroppens återhämtning, är att du förebygger mental ohälsa och olika sjukdomar genom att boosta ditt immunförsvar, du blir smartare, kreativare och kan även hantera dina känslor och stress bättre.

Mer fakta om sömn

Jag vill tipsa om boken ”Sömn, sömn, sömn – hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn” av Minna Tunberger och Christian Benedict. I ett samtal jag hade med Minna Tunberger hade vi många spännande tankar och förslag på hur man kan skapa intresse för sömn. Enkelt uttryckt ser jag samma potential i den här boken för sömn, som den effekt boken ”Hjärnstark” hade för fysisk aktivitet.

Bra och lättlästa böcker är en del i helheten, men det handlar även om undervisning och lektioner. Du såg kanske SVT-inslaget från Kumla stad där de har lektioner i sömn på schemat? Om inte, kan du kolla på länken nedan. Detta har fått en mycket bra effekt på deras elever i högstadiet. Lektionerna ger eleverna förståelse för varför sömn är viktigt och även redskap för att planera och prioritera sin tid bättre.

Jag har pratat med ansvariga på skolan och den forskare som ligger bakom konceptet, och har även fått ta del av lektionsuppläggen. Kumla stad vill sprida sitt koncept till andra städer och det ska bli intressant att se vilka städer de väljer. Jag för min del ser verkligen en potential i det här.

Mer om hur Kumla arbetar med sömn i skolan
Kumla har infört sömn på schema

Arbetar du med sömn i skolan på något sätt?

Hör av dig så kan vi utveckla vårt arbete tillsammans.

Gustaf Andersson
Utvecklingsstrateg, Elevhälsan, Helsingborg

gustaf.andersson@helsingborg.se
0732 – 311 977