Hållbar utveckling

På den här sidan hittar du artiklar, blogginlägg, filmer och resurser kopplade till lärande för hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling har en klar plats i vårt utbildningssystem. Våra styrdokument, såsom läroplaner och skollag, innehåller skrivningar om att begreppet ska bli en del av verksamheten. Lgr 11 anger till exempel att: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.