”THE BIG 5” – De fem viktigaste förmågorna i läroplanen

The big 5 är idag ett välkänt begrepp för pedagoger. Det finns fem förmågor som man kan se genomsyrar läroplanen och vi kan också se i läroplanerna att de blir en röd tråd från förskola till gymnasiet. Det är dessa som lärare ska fokusera på när de planerar sin undervisning, skriver lokala pedagogiska planeringar, gör sin bedömning, skriver individuella utvecklingsplaner och för utvecklingssamtal.

The Big 5-förmågorna kan också underlätta kommunikationen mellan lärare och mellan hem och skola vid alla de tillfällen då elevers kunskapsutveckling ska synliggöras. Det blir helt enkelt ”färre bollar i luften”. Om eleverna får chans att börja utveckla The Big 5-förmågorna redan i de yngre åren blir det sedan en röd tråd i elevernas kunskapsutveckling under hela skoltiden och ger stöd för pedagoger och elever.

Bild: Ann Pihlgren
Bild: Ann Pihlgren
Bild: Ann Pihlgren
https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/137/2015/10/bigfive2.png
bigfive2
bigfive2
Bild: Ann Pihlgren

Även när man tittar på fritidshemmets uppdrag kan man se att dessa förmågor bör vara en utgångspunkt. Skolverket har valt att uttrycka  förmågor som ska utvecklas inom fritidshem på följande sätt, men man menar att dessa kompletterar varandra väl.

De frågor vi som lärare bör ställa oss är:

Hur tydliggör vi förmågorna i vår undervisningen?
Kan man se en röd tråd från mål till bedömning där förmågorna är i fokus?
Vilka konsekvenser blir det på din undervisning, elevernas uppgifter?

De fem förmågorna i teori och praktik – the big five

svanelidGöran Svanelid är universitetslektor och har utbildat många SO-lärare genom åren. Han har arbetat med framtagningen av SO-ämnenas kursplaner i Lgr 11.

Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella kompetenser. För att hjälpa sina elever att nå målen råder Göran lärare i alla ämnen att fokusera på de fem förmågor som genomsyrar grundskolans styrdokument. De finns också i de övriga skolformers styrdokument. Han kallar förmågorna ”The Big 5”.

  • analysförmåga
  • kommunikativ förmåga
  • begreppsförmåga
  • procedurförmåga
  • metakognitiv förmåga

Svanelid har under flera års tid rest till kommuner och skolor och spridit sitt budskap om The Big 5 och har nu samlat sina slutsatser i en överblickbar och lättillgänglig bok. Eleverna blir vinnare om läraren på djupet reflekterar kring vilka didaktiska val som för samman undervisningen med kraven från kursplanens olika delar och kunskapsbedömningen. En strukturerad undervisning med The Big 5 som röd tråd är vägen framåt. Så får läraren sina elever att utvecklas och erövra kompetenser som både finns med som mål i läroplanen och är värdefulla förmågor att ha med sig i ett föränderligt samhälle.

Boken De fem förmågorna i teori och praktik är en inspirationskälla för lärare och andra verksamma i grundskolan. Här finns också mycket att hämta för dem som arbetar i förskola, fritidshem eller gymnasieskola och för skolledare, lärarstudenter samt föräldrar.

Mer inspiration utifrån The big 5

big5

/Mona Andersson, Pedagogiskt center, Helsingborg