Tvåornas kör är en stor succé i Åstorp

Vi alla behöver ibland en omväxling från den ordinarie skoldagen. Detta har Kulturskolan och skolor i Åstorp kommun sett till. Tvåorna får en paus från skoldagen för att komma i kontakt med kultur och fritid. Annette Holmberg, chef för Kulturskolan, är mycket nöjd med projektet.

Sedan 2018 har körprojektet, Tvåornas kör, varit unikt i Åstorp kommun. Körprojektet är unikt på det sättet att det skapar ett samarbete mellan skola och kultur.

Eleverna utvecklas eftersom de får en närmare relation med musik och kultur. Eleverna uppmuntras att gå till Kulturskolan och lära sig ett instrument eller sjunga. Eleverna tycker att det är kul för att de får en variation från den ordinarie skoldagen. Detta projekt följer även läroplanen till viss del, vilket gör att eleverna får lära sig om olika saker samt ha roligt.

Vad tycker Annette Holmberg om projektet, tvåornas kör?

Annette tycker att projektet är bra för att hon får träffa barn som inte kommer till Kulturskolan i vanliga fall. Hon tycker även att det är kul att se hur man kan påverka elevernas inställning till projektet. Inspirationen kommer ifrån Malmö. Åstorp ville testa och anpassade efter mängd elever och ändrade på konceptet eftersom Malmö har cirka 4000 tvåor och Åstorp cirka 200 tvåor. Eleven är taggade och har en positiv inställning. Enligt Annette är det en utmaning att alla ska hänga med på tåget samt att skapa en positiv relation med alla eleverna.

Hur går projektet till?

Under hela vårterminen träffas årskurs 2 klasserna Annette med jämna mellanrum. Annette har 40 minuter per klass varje vecka. Eleverna tränar då på olika låtar som de kommer att framföra på skolan och sedan på nationaldagen. Det är dock inga slumpmässiga låtar de framför. Annette har haft kontakt med lärarna för årskurs 2 för att få koll på läroplanen samt kunna jobba utifrån den. Då kan eleverna lära sig olika saker, precis som de hade gjort i skolan, men utifrån ett annat verktyg.

När eleverna har haft alla sina träffar med Annette så kommer detta projekt avslutas med en skolkonsert på respektive skola. På skolkonserten kommer eleverna sjunga för elever och personal på sin egen skola. Någon vecka efter skolkonserten kommer eleverna ha ett uppträde i Perslund i Åstorp, där eleverna får sjunga för föräldrar och eventuellt för andra som vill komma och kolla.

Laura Macheta och Oskar Palm, Björnekullaskolan, Prao-elever årskurs 8.