Att använda sitt modersmål som en lärstrategi

Världens mentor besöker Åland

Vi människor är mera lika än olika, men det talade och skrivna språket kan skilja oss åt. Det tar lång tid för oss om vi måste lära oss allt på ett nytt språk om vi kommer till ett nytt land. Vi behöver bli utmanade och få lov att tänka på vårt modersmål för att utvecklas. Därför är det viktigt att våra nyanlända elever får lov att använda sitt modersmål som en lärstrategi. De behöver både få läsa sitt modersmål och få god studiehandledning av en modersmålslärare som samarbetar med en ämneslärare för att lyckas bra i skolan.

Tänk dig att du flyttar till Somalien. Där måste du lära dig allt nytt på somaliska samtidigt som du måste lära dig somaliska. Du måste alltså både lära och lära på ett helt nytt språk. Hur glad blir du då inte om modersmålsläraren i svenska kommer och du får lite studiehandledning på ditt modersmål så att du förstår ord, begrepp och processer. Sedan är det bara att översätta till det nya språket somaliska. Din förståelse och din kunskapsutveckling tar då ett stort steg framåt.

Skolverket har gett ut ett fantastiskt bra kommentarmaterial som heter Få syn på språket där man  jämför svenska, svenska som andra språk och modersmål. Där skriver man också om modersmålets betydelse för utvecklingen av andra språket. Språken utvecklar varandra.

Nihad Bunars bok om Nyanlända och lärande är en antologi som han är redaktör för. Boken är mycket läsvärd och den beskriver mottagandet av de nyanlända eleverna i Sverige. Boken ger bilden av att det inte finns ett sätt som är rätt och hur viktigt det är att varje individ blir sedd och att man får använda sina kunskaper som man har med sig till det nya landet. Boken beskriver eleven i sin helhet både kunskapsmässigt och socialt.

För dig som är sugen på att läsa mer rekommenderar jag skolverkets Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Det är en liten lättläst bok som innehåller många modeller om hur man kan arbeta språkutvecklande. Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen för alla elever även de flerspråkiga.

/Agneta Gullstrand, Modersmålsenheten i Helsingborg