En utvecklingsresa med modersmålsläraren i fokus

Modersmålsenheten på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg har genomgått en utvecklingsresa, som har resulterat i ett helt nytt fokus på modersmålsläraren och på dennes uppdrag.

Diskussion i fokusgrupp

Utvecklingsarbetet med modersmålsenheten startade 2012. Jessica Persson, som idag är utvecklingsledare för enheten fick då tillsammans med Lisbeth Gyllander, strategisk utvecklare, i uppdrag från den tidigare modersmålschefen att gå in och stötta kring betygsättning och bedömning utifrån Lgr11 i modersmål.

De började med en inventering av var modersmålslärarna befann sig. Det som blev tydligt var hur lite prioriterat utvecklingsarbetet i gruppen hade varit och i och med det kickade det igång. Då träffade Jessica och Lisbeth gruppen en gång i månaden men behovet var större än så.
– Vi kunde se att de behövde mer. Vi kunde inte börja i bedömningsfrågorna när de inte hade uppdraget på plats, säger Jessica.
Processen behövde fortgå och Jessica anställdes som utvecklingsledare för modersmålsenheten.

Nystart och flytt till Pedagogiskt center

Fram till 2014 var alla modersmålslärarna samlade i ett litet arbetsrum på en skola. Att flytta därifrån var trots det motsträvigt. Innan flytten hade modersmålslärarna ingen riktig tillhörighet. Trots att de befann sig på skolorna menar Jessica att det är svårt att vara en i gänget. Det saknades stöttning kring uppdraget och det var svårt att ta tillvara på kompetenserna i kollegiet när alla var utspridda på sina olika skolor.

Men när hela modersmålsenheten fick sin fasta punkt på Pedagogiskt center fanns alla möjligheter med arbetsplatser, mötesplatser och stöd i arbetet. Arbetsmiljön gör att det blir ett naturligt val att hjälpa och stötta varandra i vardagen.

Tydligare krav har stärkt modersmålslärarna

Vid nyanställning handlar det mycket om språket och en god svenska men till stor del också om kunskapssyn, kreativitet och elevsyn – att ha en förståelse och insikt i sitt uppdrag. Det är en utmaning att få tag i utbildad personal till mindre tjänster på endast ett par grupper. Därför knyts dessa tjänster till konferenstid. Det ger modersmålsläraren minst 20% tjänst och samtidigt en delaktighet i kollegiet och en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Det går hand i hand med modersmålsenhetens önskan att både kompetensutveckla och inspirera till vidare utbildning.

Genom satsningen har modersmålslärarna fått tydligare krav på sig och blivit stärkta i sitt uppdrag. De har fått en bekräftelse på att de är på väg åt rätt håll. Idag är förväntningarna på modersmålslärarna formulerade i ett tydligt förväntansdokument. Dokumentet ger ramar, struktur och trygghet. Det skickar signaler och främjar ambition och vilja till utveckling.
– Vi tycker det är viktigt att våra lärare leder sig själva. Det är ett nationellt krav som finns på alla pedagoger och vi vill visa att modersmålslärarna ingår i det, säger Jessica.

Konferenstid för alla modersmålslärare

Konferenstiden är förlagd till en förmiddag i veckan klockan 8-10 och är till för alla som undervisar i modersmål. Kalendariet för konferenstiden är ett rullande schema och brett fortbildningsutbud med:

  • kollegialt lärande
  • kompetensutveckling
  • föreläsningar
  • språkträffar
  • fokusgrupper
  • arbetsplatsmöte
  • verksamhetsmöte

Från ekonom till modersmålslärare

Antje Berggren är modersmålslärare i tyska och samtalsledare i fokusgruppen Utmanande undervisning och temainriktat arbetssätt. Ungefär en gång i månaden träffas modersmålslärarna i sina fokusgrupper. Det finns sex olika grupper med fokus på bland annat det grundläggande uppdraget, kunskapsbedömning, temainriktat arbetssätt och pedagogiskt ledarskap. Deltagarna har själva fått välja grupp utifrån intresse.

Under förmiddagen utgår diskussionerna från den enskilda modersmålsläraren och dennes upplevelser och tankar. Samtidigt är gruppkänslan stark och det finns en tydlig vilja i gruppen att utvecklas, bli bättre och inspireras av varandra. Antje leder gruppen men är noga med att det som görs i gruppen gör de tillsammans. Alla är delaktiga och har möjlighet att påverka.

Tidigare har Antje arbetat som ekonom och berättar att det var en utmaning att börja som modersmålslärare.
– Men jag ääääälskar att undervisa och jobba med barn, säger hon.
Parallellt med arbetet som modersmålslärare studerar Antje på högskolan.

Att arbeta som modersmålslärare handlar enligt Antje om så mycket mer än bara ett språk. Det är också att få chansen att träffa elever i alla olika åldrar och möta sin egen kultur i undervisningen som gör det så unikt. Hon menar att det alltid är en speciell situation att bo utomlands och att det är roligt att träffa andra som är lik sig själv.
– Det handlar om ett identitetssökande precis som för våra elever, säger hon.

Antje är nöjd med de förändringar som skett på modersmålsenheten de senaste åren. Ett tag tyckte hon det var lite rörigt, men efter att ha landat på Pedagogiskt center upplever hon en stor skillnad. Hon tycker det är tydligt att det satsats mycket på modersmål.
– Vi fick datorer och iPads och massvis med kompetensutveckling. Jag träffar ibland lärarna från skolorna och de säger “det vill vi också ha”, säger Antje.

En av modersmålslärarna i gruppen är Mariangela Dello Lacovo. Hon sökte ett arbete där hon kunde studera samtidigt. Sedan tidigare hade hon arbetat som lärare i Italien och hennes intresse för språk och lingvistik var stort. Nu är hon anställd som modersmålslärare i italienska och studerar samtidigt med målet att bli lärare i Svenska A. För Mariangela är konferenstiden på onsdagarna jättebra och utvecklande. Hon vill gärna utmana sig själv, lära sig mer och bli bättre.

Vad är det bästa med att vara modersmålslärare?
– Eleverna är så motiverade! Jag har nog aldrig träffat elever som är så motiverade, säger Mariangela.

fokusgrupp

Fakta om modersmålsenheten

På modersmålsenheten arbetar cirka 70 modersmålslärare som erbjuder undervisning och studiehandledning till cirka 4000 elever på 39 olika språk.

Agneta Gullstrand, chef modersmålsenheten
Marita Komet, samordnare modersmålsenheten
Jessica Persson, utvecklingsledare modersmålsenheten


Josefine Hultén, redaktör Pedagogsajten