Att finna och dela kunskap

Hur tar vi egentligen reda på vad som fungerar för oss i våra klassrum? Vi testar det såklart! I det här inlägget delar några lärarstudenter med sig av sin forskning, och sin resa till Oslo.

Beprövad erfarenhet och forskning

Som lärare så provar och utvärderar vi vår undervisning hela tiden. Men det vi håller på med är ju inte forskning, eller?

Enligt Skolverket ska all skolverksamhet skall anordnas efter beprövad erfarenhet och vila på vetenskaplig grund (Skolverket 2018). Detta innebär att lärare bör arbeta efter dokumenterad praxis. Inom ramen för denna praxis frammanas ett behov av att lyfta fram fungerande strategier och utbildningssätt. Dessutom uppmuntrar Skolverket till en spridning och eftersökning av beprövad erfarenhet som lärare kan ta del av och implementera i sin egen undervisning.

Konferenser kan ses som en konkretisering av vad Skolverket söker när det pratar om beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Först och främst sker det en spridning av resultat och praxis från olika lärare och forskare som delar med sig av vad de kommit fram till i sin dokumentation eller forskning.

Samtidigt kan bredden av ämnen och presentationer både stärka den redan intresserade och inspirera den oerfaret nyfikne. Det är alltså en givande upplevelse för både den erfarna läraren och den snart examinerade studenten. Konferenser kan även bli en brygga för internationellt samarbete och nya vänskaper kollegor emellan.

Personer står runt bild på konferensFrån vänster: Kristian B. Kjellström, Andreas Sander, dr Francis Hult, dr Nancy Hornberger, Sandra Ekman och Frida Nilsson.

Konferens i Oslo

I egenskap av lärarstudenter som på studentnivå publicerat praxisnära forskning åkte vi till en konferens vid Oslo Universitet. Syftet för vår del var både att dela med oss av våra egna forskningsresultat men också att ta del av forskarvärlden på riktigt. Samtidigt fick vi även möjlighet att ta del av en bredd perspektiv på undervisning i olika former och kontexter från hela världen.

Konferensen, “Multilingualism and Education: Interdiciplinary and International Perspectives”, anordnades av bland annat SISCO och Multiling. Deltagarna inkluderade en myriad av professioner, från den världsledande forskaren Nancy Hornberger till praktiserande lärare som dokumenterat sin undervisning och vidare till oss – lärarstudenterna.

Föreläsningarna och presentationerna handlade om allt från Samernas medborgartillhörighet i Norge till språkliga skiftningar i ett klassrum på Cypern.  Syftet med konferensen var att föra samman praktiserande lärare och forskare för att synliggöra flerspråkighet inom utbildning. Det var ett inspirerande event där alla kunde ta del av och dela med sig av rön och kunskap på både stor och liten skala.

Uppmuntra flerspråkigt klassrum

För oss var erfarenheten både uppfriskande och lärorik. Alla närvarande var mer än villiga att söka kontakt och småprata mellan föreläsningarna och efter presentationernas slut. Det var prestigelöst och helt fritt att vara precis så engagerade och intresserade som en ville.

För vår del var konferensen först och främst en djupdykning i mångfalden av utbildningsinriktningar för språkundervisning. Den gav också möjligheten att få insikt i hur andra lärare arbetar utifrån lokala förutsättningar. Allt detta bidrog till det gemensamma målet att uppmuntra språkutvecklande utbildning som fungerar i ett flerspråkigt klassrum.

Vi hoppas att denna blogg och dess olika inlägg kan ge åtminstone en del av samma inspirerande innehåll som konferensen i Oslo gav oss fyra lärarstudenter.

Referenser

http://www.hf.uio.no/multiling/english/news-and-events/events/conferences/2018/multilingualism-and-education/

Skolverket (2018) “Några nyckelbegrepp”. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/nagra-nyckelbegrepp-1.244041 [Hämtad: 2018-05-28]


Andreas Sander och Kristian B. Kjellström, lärarstudenter vid Campus Helsingborg