Svenska i engelskundervisning och flerspråkig lyrik

Ska engelskundervisning ske helt på engelska, eller måste man blanda in svenska också? Vilka fördelar och nackdelar kan det ha? Det frågar sig Sandra Ekman i sin C-uppsats.

Sandra är en av fyra lärarstudenter som delar med sig av sin forskning och sina upplevelser här på Pedagogsajten. Gruppens första inlägg kan du läsa här: https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/att-finna-och-dela-kunskap-konferens-i-oslo/

Sandra Ekman, bloggareSandra Ekman, nyexaminerad gymnasielärare i svenska och engelska, med MultiLing-påsen på taket på operahuset i Oslo. Foto: Frida Nilsson

Först ut att skriva om mina erfarenheter i Oslo är jag, Sandra, nyexaminerad gymnasielärare i svenska och engelska. Inledningsvis kommer jag att berätta om min C-uppsats Teacher beliefs on using Swedish in the teaching of English (Ekman, 2015).

Därefter delar jag med mig av en fantastisk presentation som jag fick ta del av i Oslo. Det var Phd Juljana Gjata Hjorth Jacobsen som pratade om en pågående undersökning kring flerspråkighet och lyrik, nämligen Experimenting with multilingual lyricism (u.u).

Svenska eller engelska under lektionstid

Min C-uppsats hade sitt avstamp i de något svårtolkade direktiven i ämnesplanen för engelska. Samtidigt som undervisningen “i allt väsentligt” ska utföras på engelska, ska eleverna ges “möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra” (Skolverket 2011). Ur detta väcktes mitt intresse för hur verksamma engelsklärare inkluderade, eller exkluderade, olika språk i sin undervisning. Undersökningen var en kvalitativ intervjustudie och den omfattade tre informanter.

De tre informanterna, alla vid intervjutillfällena verksamma och legitimerade engelsklärare på gymnasiet, hade olika inställning till att inkludera svenska i engelskundervisning.

Fördelaktigt att bara prata engelska

Den ena menade att det inte var fördelaktigt för eleverna att använda svenska, eftersom de i framtiden måste kunna klara sig med enbart engelskan på platser där en inte kan ta sig fram med hjälp av svenska.

Svenska skapar relation

Min andra informant använde däremot ofta svenska, främst för att skapa relation med eleverna. Hon menade att det var lättare genom ett språk som eleverna kände sig trygga i. Därför sa hon sig ofta använda svenska i början och i slutet av lektionerna, när ämnen utanför själva undervisningen behandlades.

Översätt nödvändig information

Min tredje informant brukade bland annat gå igenom kunskapskraven på svenska, och även översätta somliga instruktioner till svenska i de första kurserna (främst Engelska 5). Han menade att det var nödvändigt att kontinuerligt översätta saker till svenska, så att alla kunde hänga med.

Min undersökning fokuserade främst på lärarnas användande av svenska i engelskundervisningen, men jag undersökte också till viss del hur elevers kunskaper i andra språk fick synas i undervisningen.

Lyrik i språkundervisning

Gjata Hjort Jacobsen kastade i sin presentation ljus på elevernas individuella, flerspråkiga repertoarer genom att genomföra ett projekt kring lyrik. Lyrik är ett ämne som lämpar sig väl för olika typer av språkundervisning; såväl första- och andra- som främmandespråksinlärning.

Genom Gjata Hjort Jacobsens projekt får elever som läser tyska i en dansk kontext möjlighet att använda och reflektera kring sina olika språkliga repertoarer. Eleverna arbetar med olika typer av lyrik, och på olika språk. Eleverna får också möjlighet att skriva egen lyrik på målspråket, och översätta den till valfritt språk. De får också skapa sina egna flerspråkiga dikter utifrån sina individuella språkliga repertoarer.

Gjata Hjort Jacobsens tankar om språkundervisning och flerspråkighet är bara en liten del av den input som vi fick med oss från konferensen. I kommande inlägg får ni ta del av flera perspektiv rörande detta.

Konferens bra sätt att hålla sig uppdaterad

Avslutningsvis kan jag bara säga att det var en fantastiskt trevlig och givande upplevelse, och jag vill uppmana alla som känner sig sugna på att åka på något liknande: gör det! Det är ett enkelt, givande och trevligt sätt att hålla sig à jour med forskning. Jag har redan planerat in min nästa.

Referenser:

Ekman, S. (2015). Teacher beliefs on using Swedish in the Teaching of English.

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8627444

Gjata Hjort Jacobsen, J. (u.u). Experimenting with multilingual lyricism.

Gjata Hjort Jacobsen, J. (2018). Experimenting with multilingual lyricism (abstract).

Skolverket (2011). Ämnesplan, engelska.
Hämtad från: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=ENG&lang=sv&tos=gy


Sandra Ekman,  nyexaminerad gymnasielärare i svenska och engelska, tidigare lärarstudent vid Campus Helsingborg