Även efter fritids kvarstår relation och trygghet

porträtt

Frida Andersson är förstelärare i fritidshemmet på Husensjö skola med ansvar för kvalitetsarbete. Hon är också hem- och konsumentkunskapslärare. Här svarar hon på nyfikna frågor, bland annat på frågan om vad som kan göras för att fritidsverksamheten ska höja sin status.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Här svarar Frida på några frågor hon fått från Feriz Murseli, Musikgrundskolan Synkopen, som var nyfiken på att veta mer om sin kollega Frida.

Hur fungerar samverkan skola och fritids på din skola?

Samverkan är något vi strävar efter men på grund av pandemin och dess riktlinjer har samverkansarbetet inte gått att genomföra som planerat.

Vad tycker du att ni gör extra bra på just ert fritids?

Det jag anser att fritidsavdelningarna på Husensjö skola gör bra är att lyssna på elevernas intresse, ha elevernas bästa i fokus och att vi pedagoger ser alla elever oavsett vilken avdelning de är inskrivna på.

Det som gör vårt fritids extra bra är personalgruppen. Vi är ett sammansvetsat gäng som hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra dagligen. Ett gott skratt är aldrig långt bort.

Vad kan, enligt dig, göras för att fritidsverksamheten ska höja sin status? Av vem?

Jag tror att vår status kan höjas om vi som jobbar på fritids vågar lita på vår kompetens, har förståelse för vårt uppdrag och har rektor eller rektorer som stöttar en i sin professionsutveckling. Jag tror också att rektorer behöver ha en större förståelse för fritidsuppdraget, fritidsverksamheten och varför vår verksamhet är så viktig.

Vad är det roligaste med att vara lärare i fritidshem?

Det roligaste med att arbeta på fritids är den relation vi får till eleverna. Vi följer oftast dem under hela dagen och detta skapar en stor trygghet för eleverna. Vi knyter starka band med eleverna och även om eleverna slutar på fritids kvarstår relationen och dess trygghet till oss.

Vad är den största utmaningen som lärare i fritidshem?

Den största utmaningen som jag har upplevt under mina 9 år, som fritidspedagog är att alltid behöva stå på sig att jag inte är anställd som resurs för enskilda elever. Jag är anställd som fritidspedagog och har kompetenser och kunskaper som kan användas till annat än att vara enskild resurs.