Arbetar du i Helsingborg och vill veta mer om kulturutbudet?

Kultur i lärandet

Att arbeta med estetik, kultur och skapande i skolan handlar om att låta eleverna använda estetiska och skapande uttryckssätt. Det handlar också om kännedom om samhällets kulturutbud. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i grundskolan.

Artiklar och blogginlägg inom kultur i lärandet