Kultur i lärandet

Att arbeta med estetik, kultur och skapande i skolan handlar om att låta eleverna använda estetiska och skapande uttryckssätt. Det handlar också om kännedom om samhällets kulturutbud. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i grundskolan.

Här hittar du exempel på kultur i lärandet och Skapande skola projekt.