Innovation

Arbeta med innovation

På Innovation Helsingborg finns guider, övningar och mallar för att arbeta med innovation.

Helsingborgs stad har skapat en modell för sitt innovationsarbete. Läs mer om modellen och om alla innovationsinitiativ som är på gång just nu.

H22 City Expo

H22 City Expo genomfördes sommaren 2022 i Helsingborg, som en del i arbetet mot vision 2035. Inför expon tog staden fram ett pedagogiskt material kopplat till de olika huvudområdena och de fyra superhjältarna som mötte barn och besökare.