ANDTS

På den här sidan hittar du artiklar, blogginlägg, filmer och resurser kopplade till förebyggande arbete i skolan kring ANDTS – alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

I skolans värdegrund och uppdrag belyses att hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Eleven ska få kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa samt ANDTS ska integreras i olika skolämnen.