Fysisk och psykisk hälsa

På den här sidan hittar du inspiration och resurser med koppling till ämnet fysisk och psykisk hälsa. Bland annat tips, inom området Brain power, baserade på forskning inom neurovetenskapen.

En god hälsa påverkar barn och elever på många sätt och det finns flera olika aspekter av hälsa. I världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa ingår såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande.

Material och fördjupning

Brain power

Brain power handlar om att öka sin fulla potential, om kognitiva förmågor och om att hjälpa våra elever att bli bättre förberedda för inlärning.

Arbetssättet har effekt både på tänkande, koncentration och arbetsro.

Kontaktperson för frågor: Gustaf Andersson, Elevhälsan Helsingborg.
gustaf.andersson@helsingborg.se 0732 – 311 977