Fysisk och psykisk hälsa

På den här sidan hittar du artiklar, blogginlägg, filmer och resurser kopplade till ämnet fysisk och psykisk hälsa.

En god hälsa påverkar barn och elever på många sätt och det finns flera olika aspekter av hälsa. I världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa ingår såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande.