Fysisk och psykisk hälsa

På den här sidan hittar du inspiration och resurser med koppling till ämnet fysisk och psykisk hälsa. Bland annat tips, inom området Brain power, baserade på forskning inom neurovetenskapen.

En god hälsa påverkar barn och elever på många sätt och det finns flera olika aspekter av hälsa. I världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa ingår såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande.