Laiban – AI i förskolan

Hur är det möjligt med en AI i förskolan och kan barnen relatera till en robot? Enligt styrdokumenten är det viktigt att vi ska följa med i samhällets utveckling. Det betyder också att fasa in nya digitala verktyg på rätt sätt i verksamheten så att det skapar ett lärande hos barnen.

Laiban är en AI-robot som är en digitalt riktad insats gentemot förskolan. Detta är en innovation som Simon Melin har skapat och tillsammans med flera olika pedagoger inom Helsingborgs stads förskolor utvecklas och diskuteras Laibans funktioner och betydelsen i verksamheten. Laiban ingår också som en av innovationerna i H22.

Syftet med Laiban är att barnen ska ha en möjlighet att veta hur deras dag ser, vilka kläder de behöver, hur vädret är, klockan och vad vi får till mat. Roboten ska ses som ett stöd i verksamheten med pedagogerna där den kan ge svar på barns statiska frågor.

Läs gärna mer om initiativet och Laiban på innovation.helsingborg.se

Mitt första möte med Laiban är med nyfikenhet och engagemang. Efter att ha blivit introducerad av Simon om hur Laiban fungerar och på vilket sätt jag kan bedriva undervisning samt lärande i verksamheten börjar introduktionen till barnen. Barnen relaterade till Laiban först som ”roboten på väggen”, men blev snabbt som en del i verksamheten. Jag upplevde genom reflektion, analys och observationer att roboten inte tog över eller gjorde barnen stillasittande. Laiban fanns där för de barn som behövde extra stöd när dem behövde veta svaret på en och samma fråga. Mina förväntningar på Laiban införlivades genom det jag trodde på, en trygghet och tillgänglighet för barnen.

Barnen utmanar Laiban

Nästa steg blev att börja utmana barnen tillsammans med Laiban, få barnen att börja reflektera över det dem hör och ser. För kan vi tro på att det Laiban berättar stämmer eller det som visas är sant? Barnen blev förvirrade, de förstod inte och en ny introduktionsperiod satte igång. Här skulle vi ifrågasätta Laiban kring väder och kläder. För kan Laiban veta att det är kallt ute, när det är sol och vi upplever att det är varmt? Barnen fick börja jämföra med det de själva kände och upplevde i sin verklighet i jämförelse med det Laiban berättade. Samtalen fördjupades, barnen blev självständigare och tog egna kommandon och gjorde saker från eget bevåg.

Laiban utmanar mig

Sedan har allt med Laiban inte varit en dans på rosor, då hade jag ljugit för er. Laiban är ett verktyg som utmanar det digitala tänkandet till pedagogen, i detta fall mig. Det gäller att vara förberedd och kunna göra snabba ändringar i till exempel aktiviteter eller i kalendern, så att det matchar dagens undervisning. Annars svarar Laiban fel på barnens frågor. Jag ska inte bli frustrerad över att den har fel uttal, talar grammatiskt inkorrekt eller att de valda aktiviteter jag har lagt in som ska presenteras inte ligger i den ordningen som jag valde dem i. Då har fokusgruppen jag deltagit i kring Laiban kunnat ta upp idéer, bollat tankegångar med utvecklarna och på så sätt fortsätt utveckla Laiban så att den blir mer smartare och tillgänglig för barnen.

Laiban är ett verktyg som kommer kunna fortsätta komplettera den dagliga verksamheten anser jag och vem vet vad roboten kommer kunna erbjuda i framtiden? Är du fortsatt nyfiken på Laiban, undersök vidare med hjälp av länken laiban.helsingborg.se