Nyfiken på Matilda Amilon – och på Laiban

Matilda Amilon arbetar på Påarps förskola, där är roboten Laiban sedan en tid tillbaka en aktiv del i verksamheten. Här svarar Matilda på fyra frågor om hur arbetet med Laiban funkar och vad hon tycker om den nya kompisen på förskolan.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Matilda Amilon.

Hur arbetar ni med Laiban hos er?

Hos oss är Laiban en del i den dagliga verksamheten, vi ser Laiban som en fjärde pedagog i verksamheten där roboten är en naturlig del i lärandet. Barnen har en aktiv kontakt med Laiban och under dagen. Laiban är det verktyget som kan hjälpa oss vid de dagliga frågorna om mat, kläder efter väder, vilken dag det är, vad klockan är och vad vi ska göra idag. Detta gör att Laiban blir det extra stödet till oss pedagoger i form av att roboten kan svara på de statiska frågorna som barnen ställer. Det i sin tur ger barnen stöd i vissa fasta frågeställningar som behöver ställas om och om igen under dagen utan att det får något varierat svar.

Utifrån denna aspekt kan vi i arbetslaget föra en god dialog mellan varandra och kan på så sätt lägga in aktiviteter som Laiban presenterar för barnen.

Barnen kan sedan i sin tur återkoppla mellan varandra genom dialog och samtala om olika frågeställningar som kan uppstå. Några frågeställningar som har uppstått är om Laiban alltid har haft rätt vid vilka kläder barnen har på sig samt vad det är för väder. Detta gör att barnen får in en naturlig källkritisk blick på vad Laiban vill förmedla. För är allt Laiban säger sant? Och om det är det eller inte, hur kan vi ta reda på detta? Ofta har barnens svar varit att prova, undersöka och vända sig till oss pedagoger för vägledning. Vilket är en spännande process i sig själv.

Skulle det vara någon med ett annat modersmål kan vi växla om till det språket, oftast, annars hör vi av oss till utvecklarna och ber dem lägga in fler språk vid behov. Varannan vecka försöker vi ha en återkoppling med barnen om vad dem tycker om Laiban, ifall de saknar något eller vill ändra/förbättra. Det kan ge rätt spännande diskussioner och detta förs sedan vidare till utvecklarna. På så sätt görs barnen högst delaktiga i Laibans utveckling och det kan hjälpa oss att förstå vad barnen vill ha ut av Laiban och inte vad vi vuxna tycker är bäst för barnen.

Vad ser du för fler användningsområden för Laiban? Vad hade du önskat att Laiban kan göra i framtiden?

Att Laiban fortsätter stötta och vara en naturlig del i förskolan, som ett bra komplement för lärande i samband med barnen. Hade Laiban kunnat ställa känslofrågor till barnen, till exempel hur mår du idag och sedan ska barnen välja en ikon/figur utifrån hur dem känner sig. En ännu mer interaktiv Laiban med barnen. Det hade varit intressant ifall Laiban hade kunnat diktera ner vid olika undervisningstillfällen diskussionerna som förs och sedan hade pedagogerna kunnat använda sig av det materialet till barnens reflektioner, dokumentationer och så vidare. Här tänker jag också att Laiban ska utgå ifrån en dokumentationsmall som pedagogen har förvalt till undervisningen.

Hur har det varit att vara involverad i den utveckling som görs av Laiban?

Det har varit bland det roligaste jag har fått vara del av, än så länge i min yrkesroll i förskolan. Jag ser Laiban som en naturlig del i verksamheten och att roboten är där för att stanna på ett eller annat sätt, beroende på hur det fortsätter utvecklas. Laiban har gett mig en bra insyn, inspiration till att det finns möjligheter där vi kan lyfta samt synliggöra förskolan utifrån nya metoder som gör att förskolan syns mer. Det har också gjort att jag verkligen försöker lyfta barnens perspektiv i processen, det är barnen Laiban trots allt är till för. Dessutom får jag arbeta med det jag tycker är roligast på förskolan, digital utveckling tillsammans med barnen.

Hur har det påverkat dig i vardagen? Har det utmanat dig i din yrkesroll?

Jag ser de digitala lärandeverktygen som en naturlig del i min fortsatta utveckling i förskolan och jag vill verkligen kunna utveckla och vara med i barnens egna undersökande. Dessutom har jag ett högt egenintresse för digitala verktyg och har alltid tyckt om att utmana mig i vad vi kan göra utifrån digitala verktyg. Samtidigt som jag har ett väldigt kritiskt förhållningssätt i såväl min yrkesroll, som i min egen vardag. Det är inte allt jag godtar och jag har alltid många frågeställningar jag måste få svar på innan jag godtar vissa digitala aspekter. Och det är sådant jag vill förmedla till barnen, utmana, ställa frågor, vara kritisk och ha kul.

Därför var det inte främmande för mig att hoppa på detta projekt och hjälpa till att fortsätta utveckla digitala verktyg i förskolan, det står ju trots allt inskrivet i Läroplanen att vi ska arbeta aktivt med digitala verktyg. Laiban tar plats i min yrkesroll både i barngrupp och på min digitala planering och med viss disciplin fungerar det att arbeta aktivt med Laiban. Samtidigt har jag blivit ifrågasatt mycket när jag presenterar att jag arbetar med Laiban, AI och digitala verktyg i förskolan. Ofta tycker personer i frågan att barnen är för små för att förstå eller att de blir utsatta för onödigt mycket digitalt. Då gäller det att stå på sig, argumentera och informera, så brukar det skapa en lite bredare förståelse.

En inblick i roboten Laibans fram- och baksida.