Blomsteräng på förskolan bidrar till att rädda pollinatörer

Solrosens förskola ville göra skillnad och med sin blomsteräng bidrar de till att rädda pollinatörer. Deras arbete har engagerat både barn och vuxna och nu hoppas förskolan att fler kan ta efter.

Att pollinatörerna blir färre och färre i världen har du säkert hört talas om, det här beror bland annat på rubbningar i det svenska landskapet; blommor och vilda ängar minskar och därför får vildbin, humlor och fjärilar svårt att få tag på föda. Det här hotar vår matproduktion då 75 procent av all världens jordbruksgrödor som bland annat frukter, nötter och oljor, på något sätt är beroende av pollinering.

Det här ville vi, tillsammans med barnen, på Solrosens förskola försöka förändra och därför började vi, för ett år sen, samtala i vår hållbarhetsgrupp om hur vi skulle kunna bidra till att rädda pollinatörerna.

Då vi har en stor gård med mycket grönyta var en av tankarna att tillsammans med barnen skapa en blomsteräng på vår förskolegård som kunde nyttjas av våra pollinatörer och hjälpa vårt ekosystem samt att använda i undervisningssyfte med barnen för att samtala om biologisk mångfald och hållbarhet.

Efter att ha tagit beslutet att påbörja arbetet med blomsterängen fick vi hjälp av Emma Sjöberg, miljösamordnare och Pernilla Gullvert, grönyteförvaltare. De båda kom ut till oss under tidig vår för att finna den bästa platsen på gården för att anlägga vår äng. Efter diskussioner och funderingar hittade vi en bra plats med mycket sol där den kunde växa något ostört.

Superhjälten Larve hjälpte oss att komma igång

Under den här tiden så var Helsingborgs stad i full gång att förbereda inför H22 och vi började därför arbeta med Larve i vår verksamhet, som är en av de superhjältarna som staden tagit fram som pedagogiskt verktyg till förskolor och skolor i arbetet med H22. Larve gav oss fröer och informerade barnen att vi skulle skapa en blomsteräng på vår gård.

Många av barnen var väldigt engagerade i arbetet och hjälpte gärna till med att gräva, räfsa, bära och kratta. De barn som inte fann så stor glädje i grävandet kunde istället fokusera på livet under gräsmattan, där vi hittade larver, maskar och gula tuvmyror som vi samlades runt och samtalade om. Efter att vi grävt upp en del av gräsmattan så blandade vi upp jorden med sand från en av våra sandlådor. Senare när det äntligen kommit lite regn som blötte upp jorden började vi med att strö ut våra frön, planterade det vi hade försått inomhus och pluggplantor som vi beställt in.

Kunskaper om pollinatörer = minskad rädsla för bin och humlor

Under sommaren växte blomsterängen upp och vi såg många pollinatörer och vi använde ängen som undervisningsunderlag i vårt arbete i verksamheten. Barnen fick en förståelse för hur viktiga blommorna är för våra pollinatörer som både ger dem vila och föda. De lärde sig också hur betydelsefulla pollinatörerna är för vår omvärld, i sitt arbete med att pollinerar så vi får frukter och grönsaker. Vi såg även att barnen blev mindre rädda för bin och humlor och istället visade stor glädje och kallade dem för sina kompisar.

Från början kan det sägas att projektet kändes väldigt överväldigande att ta sig an men i slutändan visade det sig att för att lyckas med något behövs oftast bara en vilja, ett driv och ett gott samarbete. Att få anlägga en blomsteräng med barnen har varit ett väldigt givande arbete som vi förhoppningsvis kan använda i vårt arbete med hållbar utveckling i många år. Vi vill gärna inspirera fler förskolor och skolor till att anlägga blomsterängar på era förskolegårdar, stora som små, för att hjälpa den biologiska mångfalden och rädda våra pollinatörer!

tre kvinnor
Emma Weimark, Julia Lundberg och Karin Tunström. Hållbarhetsombud på Solrosens förskola.

Kontakt

Karin.tunstrom@helsingborg.se
Julia.lundberg@helsingborg.se
Emma.weimark@helsingborg.se