Klimatskolan – Del 1, 2 och 3

I tre korta filmer sätter miljösamordnare Emma Sjöberg frågorna om hållbar mat i ett sammanhang. Välkommen till Klimatskolan!

Klimatskolan kommer i tre delar och du kan se dem alla i spellistan på den här sidan eller direkt på youtube.

  • Del 1: I luften
  • Del 2: På marken
  • Del 3: I vattnet 

Varför förändras klimatet och vad har maten vi äter med det att göra?

Filmerna är för dig som är nyfiken på att förstå varför klimatet är en prioriterad fråga och vänder sig till alla, såväl barn som vuxna, som undrar över hur det här med mat och klimat hänger samman. Filmerna är korta sammanfattningar av några av de bakomliggande orsakerna till klimatförändringarna som kan användas för att starta ett gemensamt samtal eller fortsätta ett redan påbörjat.

– I SmartMat-projektet har vi som mål att halvera matsvinnet och minska klimatpåverkan från maten som serveras i Helsingborgs stads förskolor och skolor. För att nå målen behöver vi förändra vårt beteende och vår inställning när det gäller en del frågor. Det finns många drivkrafter för förändring och vi tror att en av dem är kunskap. Själva nyfikenheten, att hitta förklaringar och lösningar i ny kunskap, kan ge ett gemensamt språk och en gemensam förståelse  som underlättar fortsatta samtal om maten och dess betydelse för oss och planeten, säger Emma.