Critical literacy: En definition och praktiska exempel i klassrummet

Kritiskt tänkande, medmänsklighet, förståelse för konsekvenser och öppenhet inför oliktänkande är egenskaper som efterfrågas i gymnasieskolans läroplan. Critical literacy är ett begrepp, samt en utbildningsinriktning, som vill göra ovanstående egenskaper reella och explicita i all form av undervisning. Vad exakt critical literacy innebär, och hur det implementeras i lektionsplaneringar, är dock något som forskning visat vara diffust för många verksamma lärare idag.

Min uppsats försöker därför tydliggöra begreppet critical literacy så att lärare får ett starkare grepp om denna utbildningsinriktning samtidigt som jag presenterar några konkreta förslag på hur critical literacy kan forma en lektion. I slutändan är syftet med critical literacy att elever ska kunna känna att de äger kunskapen de tar till sig och samtidigt arbeta med den på ett kritiskt och konstruktivt sätt.

Läs rapporten i sin helhet: Critical literacy A Definition and EFL Classroom Applications (pdf)

Andreas Sander

I am Andreas Sander, 25 years old, studying at Lund University. With regards to teaching, I believe that the focus of education should be on students’ journeys and achievements. This thought is the central point in all of my work and learning so far, which includes courses in English, Swedish and educational sciences at Lund University, as well as a multitude of leadership courses taken at Rebel Learners Summer Camp 2015 and 2016.