Digital kompetens i skolan

Vad tycker vi att digital kompetens är? Varför tycker vi att digital kompetens är viktigt?

Vi är:

Claire Brandum – filmpedagog som ansvarar för Helsingborgs stads skolors strömmande tjänst av pedagogiska program och spelfilmer – Mediakatalogen. Ansvarar även för skolbioverksamheten i Helsingborg. Spelfilmer som visas på biograf och ger en gemensam filmupplevelse för förskolebarn och skolelever, som pedagogen kan följer upp pedagogiskt efteråt.

Ola Sandén – mediepedagog som stödjer inspirerar lärare i Helsingborgs stads skolor kring att komma igång med att skapa berättande film, flippad film, green screen, animera göra en podd eller programmera både analogt och digitalt.

Äntligen, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

– Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Det får inte vara beroende av vilken skola du går på eller vilken lärare du har.

– Skolan måste bli bättre på att ge eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en tid när digitaliseringen förändrar samhället, arbetsmarknaden och våra sätt att leva och vara.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

Det här är frågor som vi länge har tyckt varit viktiga och vi har arbetat med dem på olika sätt genom att erbjuda föreläsningar om exempelvis källkritik, nätetik och workshops om hur man använder film i undervisningen eller skapar film/poddar/bloggar/programmera med barnen.

Vad tycker vi att digital kompetens är?

Digital kompetens innehåller för oss många delar, bland annat: källkritisk förmåga, hur man beter sig på nätet (nätetik), kunskap om programmering, kunskap om olika digitala verktyg och deras olika fördelar, att hitta information och kunskap på nätet och att kunna skapa egna filmer/poddar/bloggar med mera. Att förstå att programmering ligger bakom hur sökmotorer och sociala medier fungerar, och att detta kan bygga åsiktskorridorer som gör att du som användare inte får fler vinklar på nyheter och sökresultat. Alla dessa delar har skolan nu fått ett ännu tydligare ansvar för att se till att lära ut till eleverna.

Varför tycker vi att digital kompetens är viktigt?

Vi anser att det är en kompetens som är helt nödvändig för att kunna fungera som en medborgare i det framtida samhället, som hela tiden kommer förändras i takt med de nya digitala möjligheter som erbjuds. Därmed har digital kompetens hög förändringsfaktor och ställer krav på oss att omvärldsbevaka så att eleverna får en adekvat digital kompetens.

På vårt intranät under rubriken Digitalisering samt under  Film, ljud och bild kan du hitta mer inspiration för dig som behöver lära dig mer om digital kompetens och/eller hur du kan utveckla den hos barnen/eleverna.