Digital kompetensutveckling i förskola: programmering

I Bjuvs kommuns förskolor växer intresset för användningen av digitala verktyg och matchas med ett ökat utbud av workshops för personalen.

Digital kompetensutveckling i förskola: programmering

Många nyfikna pedagoger och förskolechefer i kombination med en utvecklingsstrateg med fokus på digitalisering har skapat möjligheten att anordna en mängd workshops för att utveckla undervisningen i förskolan. Under mars månad genomförs tre olika workshops för personal i förskolan vid sex olika tillfällen. Den här gången handlade det om programmering.

Koppling till läroplanen

Programmering i förskolan känns lite Matrix men vad handlar det om egentligen? Där började vi och tittade på läroplanen.

  • Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
  • Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Vad är adekvat digital kompetens för en 3-åring eller ett ännu yngre barn? Förståelse för den digitalisering de möter i vardagen? Förstår vi själva alltid det vi möts av i vardagen? Hur ska vi då kunna utveckla de förmågorna hos barnen? Ett steg kan vara att skapa förståelse för att många av de saker vi möter idag är programmerade. De är programmerade av någon med ett specifikt syfte. En robot kan bara utföra det vi säger till den att göra. Om den inte gör det vi vill beror det på att vi inte har varit tydliga i vad vi vill att den ska göra. Här kommer programmeringen in redan i förskolan.

Workshop i programmering

I en workshop fylld av analog programmering i form av att styra sin kollega med hjälp av pilar till att deltagarna förvandlades till dansrobotar och en mängd övningar med bee bots möttes pedagogerna i förskolorna av programmering applicerbar i den dagliga förskoleverksamheten.

Några exempel på aktiviteter där bee bots kan användas för att skapa förståelse:

  • para ihop och sortera – till exempel djur, mat, figurer, rimord, antal
  • samla/vad ska bort – till exempel färger, former, bokstäver, siffror
  • placera i ordning – till exempel årstider, händelser under dagen.

Oavsett vad vi väljer att använda våra bee bots till sker en språkutveckling och  en ökad förståelse för begrepp genom att vi tillsammans med barnen pratar oss fram till vilka steg roboten ska göra för att nå sitt mål. Dessutom skapas en förståelse för att roboten bara kan göra det vi säger åt den att göra. Den kan inte veta att vi råkade programmera fel. Det tror vi är en del i att bygga adekvat digital kompetens hos små barn.

Intresseväckande och verksamhetsnära

En bärande tanke med samtliga workshops är att man som deltagare får möjlighet att både lära, testa och tillsammans med kollegor reflektera över hur man kan dra nytta av den nya kunskapen i vardagen tillsammans med barnen. Många av pedagogerna tar sina nyvunna kunskaper med sig rakt ut i verksamheten redan dagen efter, vilket skapar stor glädje hos både personal och barn.

Pedagogernas utvärdering efter avslutad workshop

Anna Jacobsson, utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuv.
anna.jacobsson@bjuv.se