Föräldramöten – en möjlighet att visa förskolans arbete med digitalisering

I takt med att kraven på digitalisering i förskolan ökar också kritiska röster som menar att barn förlorar den viktiga sociala interaktionen och att språkutvecklingen hämmas. Under hösten har flera förskolor i Bjuvs kommun därför valt att visa upp sin syn på digitalisering under föräldramötena för att nå ut med budskapet till så många som möjligt.

Jag står först i ledet att erkänna att mina barn gärna sitter på tok för mycket framför olika typer av skärmar som passiva mottagare. För dem spelar det inte så stor roll om deras favoritprogram flimmrar förbi på svenska, engelska eller något för dem främmande språk. Likaså sitter jag gärna på tok för mycket och slösurfar på olika sociala medier och andra sajter utan direkt syfte. Hela familjen kan många gånger sitta helt tysta tillsammans i soffan uppslukade av de egna skärmarna utan social interaktion med övriga familjen. Jag är övertygad om att vår familj inte är ensam i att ha det så i vardagen. Problemet är att om vi har den bilden av digitalisering i bakhuvudet när förskolans arbete med digitala verktyg kommer på tal så förstår jag att känslan blir panik.

Paniken sprider sig

Digitalisering i förskolan – Va? Ska våra barn som redan sitter passiva vid skärmar för mycket göra det på förskolan också? Ett dåligt samvete börjar kanske gnaga. Vems fel är det att dagens barn blir allt mer stillasittande? Det är lätt att lägga skulden på förskolan och i förlängningen på skolan…

Arbetet med digitalisering i förskolorna

Vad ser vi då om vi tittar på arbetet med digitalisering i kommunens förskolor? Ser vi stillasittande barn som tittar på film eller spelar spel på en skärm utan social interaktion eller språkutveckling? Nä, hos oss (och säkert hos majoriteten av Sveriges förskolor) ser vi något helt annat. Vi ser:

  • undersökande med hjälp av digitala mikroskop där bilden av det som förstoras visas på en större skärm så att barnen tillsammans med pedagogerna kan prata om det som syns. Jämför det med luppen som användes när jag själv var liten…det var ensamarbete eftersom ingen annan än jag kunde se samma sak som jag på samma gång.
  • barn som reflekterar tillsammans över den nyss genomförda utflykten genom att titta på foton och film från utflykten
  • barn som leker fantasilekar med olika typer av fysiskt material med en projicerad bakgrundsmiljö som de själva tycker passar leken de är mitt uppe i
  • barn som lyssnar på högläsning där alla kan titta på bokens bilder samtidigt utan att trängas eftersom bilderna projiceras på väggen
  • barn som ger både robotar, varandra och pedagoger kommandon som i grunden fungerar som programmering

Jag kan fortsätta länge att berätta om vad jag ser när jag tittar på digitalisering i kommunens förskolor, men hur förmedlar vi bilden till de om inte befinner sig på våra förskolor? Till de som har lämnat det käraste de har, sina barn, i våra verksamheter?

Föräldramöten

Föräldramöten är ett ypperligt tillfälle att förmedla det som inte går att förmedla i text till barnens föräldrar. Ta tillfället i akt och låt föräldrarna få veta mer och uppleva den vardag som deras barn upplever på förskolan!

Såhär har vi gjort i Bjuvs kommun

Alla föräldramöten behöver vara anpassade utifrån respektive förskola och med 16 förskolor i kommunen gör inte alla likadant, långt ifrån. Många har dock valt att fokusera på just digitalisering i förskolan med tanke på den nya läroplanen.

Informationsmöte

På några förskolor har personalen informerat om hur de på förskolan arbetar med digitala verktyg genom att berätta och visa bilder eller filmer. På några förskolor har jag som utvecklingsstrateg varit inbjuden för att sätta förskolans digitala arbete i ett sammanhang. Då har jag inlett just med den mörka mediala bilden för att sedan gå vidare till vad vi ser i den faktiska verksamheten. Jag har också valt att sätta Bjuvs arbete i relation till läroplan, skoldigiplan och den nationella digitaliseringsstrategin för att låta föräldrarna se förskolans arbete ur ett större perspektiv.

Upplevelsemöte

Några förskolor har byggt upp sina föräldramöten utifrån olika prova på-stationer där föräldrarna har fått testa både bee bots, usb-mikroskop, qr-koder och greenscreen för att tillsammans rent praktiskt uppleva det barnen gör tillsammans med sina pedagoger under dagarna på förskolan. Troligen låg det strax utanför bekvämlighetszonen för en del föräldrar att krypa runt efter en bee bot på golvet eller erkänna för sig själv att man inte visste hur man scannade en qr-kod men helt säkert fick samtliga med sig en ny syn på digitalisering i förskolan därifrån.

Information- och upplevelsemöte

Några förskolor har gjort en kombination av ovanstående vilket troligen är att rekommendera om tid och möjlighet finns. Kanske är det just det vi får bygga vidare på under kommande föräldramöten?