Förskollärare från Elinebergs förskolor kommenterar didaktiska dilemman

Nu har forsknings- och utvecklingsprojektet Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan gått in i en andra fas. I projektet kommenterar nu fyra förskollärare från Elinebergs förskolor andra förskollärares dilemman i undervisningen.

I november 2022 hade förskollärare från Helsingborg, Mölndal, Piteå och Gotland med stöd av forskare skrivit klart sina fallbeskrivningar om utmaningar och dilemman i undervisningen. I forsknings- och utvecklingsprojektet som ska leda till en gemensam bok har stafettpinnen nu landat hos andra förskollärare, även de från Helsingborg, Mölndal, Piteå och Gotland. Dessa ska, precis som utvalda forskare inom fältet, kommentera varsitt dilemma i en dialog.

De fyra kommenterande förskollärarna från Elinebergs förskolor tillfrågades våren 2022 om att medverka. De fick frågan eftersom de är engagerade i olika nätverk med kopplingar till förskolans utveckling och är aktiva med att sprida sitt eget utvecklingsarbete.

– När vi fick frågan om att delta i bokprojektet, som kommentatorer, sa vi givetvis ja direkt. Tillsammans kan vi hjälp varandra i professionen. Ensam är inte stark, säger Eva Ringqvist, utvecklingsledare på Elinebergs förskolor.

fyra kvinnor porträtt
Emma Nilsson, Cathylyn Ramos, Martina Martell och Eva Ringqvist, Elinebergs förskolor.

Perspektiv gör skillnad

Eva är en av de fyra kommentatorerna från Elinebergs förskolor. Hon påpekar att hon och hennes kollegor verkligen vill göra skillnad för alla barn och att man som förskollärare behöver möta andras perspektiv på undervisning för att lyckas göra skillnad.

– Det behövs många olika perspektiv för att skapa goda lärsituationer och möten med barn, kollegor och vårdnadshavare under dagen i våra verksamheter, Att delta i detta projekt ger oss en chans att vidga våra perspektiv, fundera, reflektera och omvärdera våra egna ”sanningar”, säger Eva.

Eva delar också med sig av ett vägledande citat från Carla Rinaldi (Pedagogisk konsult, Reggio Emilia) för den som strävar efter att utveckla undervisning i förskolan:

– Vi måste avstå från varje sanning som vi ser som absoluta, vara öppen för tvivel och värdesätta förhandlingar som en ”det möjligas strategi”.

I slutet av januari ska de fyra förskollärarna ha skrivit klart sina kommentarer, som därefter ska läsas och begrundas av de förskollärare som har skrivit själva fallbeskrivningarna. De utgör på så sätt bränsle för deras reflektioner om sin egenundervisning.

Tidigare inlägg som publicerats om projektet: Uppstart av ”Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan” med fyra kommuner och fem lärosäten.

Grundtankarna bakom Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan

  • dialog mellan konkret praktik och beprövad erfarenhet samt forskning.
  • dialogen börjar och slutar i praktiken (verksamheten i förskolan), vilket innebär att förskolläraren som delar sina erfarenheter från praktiken har både första och sista ordet
  • ny kunskap produceras genom dialogen

Genomförande av Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan

Projektet pågår under läsåret 2022–2023.

  • Utgångspunkten för dialogen är ett konkret fall eller dilemma som förskolläraren tillsammans med sina närmaste kollegor identifierat i sin egen praktik.
  • Förskolläraren formulerar dilemmat i skrift – en reflektion över hur dilemmat ser ut och hur förskolläraren har hanterat det.
  • Tre experter, kollegor och forskare, från olika områden kommenterar dilemmat i skrift.
  • En moderator (kapitelredaktör) skriver en sammanfattning av dialogen så långt (fallet och de tre kommentarerna).
  • Förskolläraren skriver en avslutande reflektion över vad som framkommit genom dialogen, och vilken relevans detta har för fortsatt undervisningspraktik.
  • Varje fall med kommentarer, sammanfattning och avslutande reflektion blir ett kapitel till en bok. Boken kommer att publiceras på Studentlitteratur.

Tidigare böcker som publicerats utifrån liknande projekt är:

Almqvist, J., Hamza, K., & Olin, A. (red.). (2017). Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare. Lund: Studentlitteratur.

Olin, A., Almqvist, J., Hamza, K., & Gyllander Torkildsen, L. (red.). (2019). Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling. Lund: Studentlitteratur.