Projicering av vatten eller kanske en egen superhjältesång?

Fyra superhjältar, en stad, tusentals förskolebarn och oändligt många kreativa sätt att möta dem. Två exempel på hur barnen jobbar är från Råå förskola och Jordbodalens förskola. Båda jobbar med de globala målen. Den ena har skrivit en egen sång och den andra projicerar och målar vatten.

Jordbodalens förskola

Vi arbetar med superhjältarna Jordbodalen på olika nivåer. Vi har just nu fördjupat oss i Blubba och lär känna henne. De yngsta barnen arbetar mycket med begreppen och förståelsen för Blubba och var vi kan möta denna superhjälte. De har bland annat projicerat vatten från taket och målat vatten, men också varit på jakt både inomhus och utomhus för att se var vi kan möta vatten i olika former, vilket barnen har fått dokumentera. De arbetar mycket med sina sinnen genom att smaka, känna, lukta och skapa med vatten.

De äldsta barnen arbetar med Blubba i relation till de globala målen och vad varje mål (som är kopplat till Blubba) innebär. Barnen pratar om rent och smutsigt vatten, vad det finns för fördelar och nackdelar med dem båda.

På uppdrag av Blubba skapar vi nu ett hav i papir mache för att konkretisera och tydliggöra för barnen vad som finns under ytan, både bra och mindre bra och barnen får skapa och måla sina drömhav på kakelplattor som sedan används för att trycka på papper och sättas ihop till en helhet. Barnen projicerar vad som finns under vattenytan och fantiserar om och leker att Blubba simmar där.

Råå förskola

Vi på Råå förskola, avdelning Fyren kommer att arbeta och ha super kul med våra superhjältar i Helsingborg! Vi introducerade och presenterade superhjältarna på ett lekfullt, magiskt och spännande sätt!

I lustfyllda och fantasifulla möten kommer dessa karaktärer att berätta, visa och engagera barnen in i kunskapens värld för en hållbar framtid. Genom att leka och lära i vår närmiljö och i staden Helsingborg skapar vi en relation till platserna där barnen blir kreativa glada och nytänkande.

Närheten till naturen och stadens möjligheter leder till att barnen får en känsla av att de är en del i ett större sammanhang som gör att de kan påverka sin stad i positiv riktning! Tillsammans skapar vi en bättre framtid!

Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare

Den här delen av webbplatsen visar innehåll från en annan webbplats (www.instagram.com). Genom att fortsätta acceptera GDPR och integritetspolicy.

Vi har skapat en egen superhjältesång:
Melodi: ”Klappa händerna när du är riktigt glad.”
Text: Camilla Andersson

Fyra Superhjältar bor i Helsingborg,
Fyra Superhjältar bor i Helsingborg!
Blubba gillar allt med vatten, Eldar gillar eld och kärlek,
Vinda gillar vind och Larve gillar jord!

Alla vi som bor i staden Helsingborg,
Alla vi som bor i staden Helsingborg,
vi ska göra allt för staden så den blir som vi vill ha den,
för tillsammans blir vi Superhjältarna!

Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Våra fyra superhjältar med dess olika personliga egenskaper och krafter kommer att leda oss på en spännande och lärorik resa, med barnens intresse i fokus.

Vi kommer att ta avstamp från de globala målen för att inspirera barn och vuxna som verkar på vår förskola för en hållbar framtid i Helsingborg stad.

Punktlista för arbetet med superhjältarna:

Blubba

Eldar

Vinda

Larve

Vi ser fram emot en rolig, spännande och lärorik resa med våra Superhjältar!

Projicering av vatten eller kanske en egen superhjältesång? - Pedagogsajten Familjen Helsingborg