Hälsotema på fritidshemmet

blomma

Just nu pågår en fortbildning för personalen på Bårslövsskolans och Brunnsparksskolans fritidshem. På uppdrag av skolledare genomförs regelbundna träffar tillsammans med personal från Pedagogiskt Center. Teori och praktik varvas med tydlig koppling till vardagens arbete.

En av uppgifterna som personalen fick var att tydliggöra ”varför de gör det de gör på sitt fritidshem och hur”. De skulle tydliggöra koppling till styrdokument, synliggöra lärandet och synliggöra verksamheten för andra, till exempel elever, vårdnadshavare och kollegor.

Hälsodagen med fritidshänget

En gång i veckan genomför fritidshänget på Bårslövsskolan en hälsodag. Fritidsgänget är fritids för eleverna i åk 3-6.

Mål:

 • Röra sig mångsidigt
 • Lära sig om enkel hälsokost
 • Göra enklare mellanmål
 • Samarbeta
 • Ha roligt och bilda samhörighet

Hälsodagen kan vara allt från en joggingrunda till en hel spadag. Eleverna får också dansa och testa på nya utmaningar. De får sätta sina egna gränser och även reflektera över sin utveckling.

“Förra torsdagen gick jag hela joggingrundan, men idag sprang jag lite. Nästa vecka ska jag springa hela.”

Mål med aktiviteterna

Bake and make Tillaga enkla och hälsosamma mellanmål. Följa ett recept och samarbeta.
Spadag Tillaga enkelt mellanmål och veta vad som är ett hälsosamt alternativ. Låta eleverna hitta sitt inre lugn och lära sig att slappna av.
Joggingdag Hålla i egna uppvärmningar. Klara av att springa 1.5 km i eget tempo.
Dansgruppen Utföra enkla rörelser, känna takt och rytm till en koreografi.
Idrottshallen Utföra olika samarbetsövningar, skapa gemenskap, följa direktiv, problemlösa och samspela med varandra.

Här kan du ladda ner en sammanfattning av Hälsodagen med fritidshänget (pdf)

Bakgrund till fortbildningen

Maria Arvidsson (bitr.rektor Bårslövs skola) och Kristina Agrell (bitr. rektor Brunnsparksskolan) har tillsammans med personalen identifierat olika utvecklingsområden för sina skolors fritidshem. Nedan kan du ta del av målsättningen med utvecklingsarbetet som pågår. Detta ligger till grund för innehåll och upplägg för de olika träffarna som planerats upp tillsammans med personal från Pedagogiskt Center. Genom att genomföra dessa träffar tillsammans upplever deltagarna ytterligare möjligheter till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande mellan de båda skolorna. Genom att genomföra vissa tillfällen på respektive skola får deltagarna också se varandras lärmiljöer.

Målsättningar:

 • att det finns en tydlig ”Röd tråd” och samsyn inom fritidshemmets personalgrupp
 • att verksamheten på fritidshemmen har tydlig kopplingen till styrdokumenten (från mål, aktiviteter/genomförande och uppföljning)
 • att barnen är delaktiga i processen från planering till uppföljning
 • att organisera verksamheten så det stödjer barns lärande och utveckling
 • att synliggöra verksamheten
 • att vi har inkluderande och utmanande lärmiljöer som stimulerar lärande och utveckling.

Utgångspunkten är arbetslagens behov där kollegialt lärande, verklighetsanknytning och inspiration är viktiga delar.

Arbetslagen planerar innehållet tillsammans och reviderar planen utifrån behov. Mellan träffarna får deltagarna olika uppgifter att genomföra i arbetslaget och/eller med eleverna.

Nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss via pedagogisktcenter@helsingborg.se så förmedlar vi kontakten vidare.