”Vi vill ha en bygglek”

I Sverige är vi vana vid färdigdesignade lekställningar och välplanerade lekplatser med olika teman. Men blir det alltid bäst när vuxna bestämmer hur leken ska se ut? På en bygglek får barnen hitta sina egna lösningar, samarbeta och vara kreativa, på så sätt också styra sin egen lek. Under H22 City Expo testar skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg Bygglek 2.0 tillsammans med Community Builds, IKEA DM och barn från förskolor, fritidshem och skolor.

I en kreativ men strukturerad miljö får barnen som kommer till Bygglek 2.0 utforska, samarbeta och skapa sin egen plats. På byggleken är miljön hela tiden flexibel. Den utvecklas ständigt och byggs på av nya barn och nya idéer.

En gång i tiden var det vanligt med bygglekplatser, men under 70- och 80-talet försvann de successivt och ersattes så småningom helt av färdiga lekställningar. Men barn behöver röra på sig, de behöver få testa på och utsättas för utmaningar. Barn som får skapa och ta ansvar, som får använda sin kreativitet de lär sig dessutom saker och utvecklar viktiga förmågor. Därför har det nu blivit dags att testa en bygglek version 2.0.

– Vi vill gärna att det ska finnas en bygglek i Helsingborg och under de här veckorna testar vi hur det fungerar och vad besökarna tycker om det, säger Emma Sjöberg, miljösamordnare på skol- och fritidsförvaltningen.

Dagens barngrupp i byggleken kommer från Allerums skolas fritidshem. Det är 10 barn i olika åldrar som får möta Kevin Keul, ägare av Community Builds, och Emma Sjöberg i den helt unika miljön som just nu finns på Ikea DM på Drottninghög. Tillsammans med sina pedagoger spenderar barnen två timmar med att planera, bygga och ha kul tillsammans.

– All of this is for you to experiment and create! säger Kevin.

Kevin Keul, ägare av Community Builds.

Många ser faror i den här typen av lek, men både Kevin och Emma menar att det är tvärtom. Får du ta stort ansvar blir det viktigt för dig och du vill vara försiktig. Men självklart är det viktigt med säkerheten.

Kevin inleder alltid passet med att gå igenom alla verktyg och ger tips på hur man kan använda dem. Han går också igenom reglerna som alla ska följa och de vuxna är alltid närvarande och stöttar.

– Om du prövar saker kan du snabbt lära dig göra någonting. Det går mycket snabbare än om du bara ska förklara något. Många som kommer hit har aldrig hållit i ett verktyg innan. Men se vad de kan göra! säger Kevin.

Kevin bryter ner varje steg när han förklarar och visar hur man kan bygga. Han tycker det är viktigt att låta barnen leda och inte säga åt dem vad de ska göra för att det ska bli rätt.

– Jag tror att barn behöver bli behandlade som jämlikar och det får de bli här. En del vuxna säger att barn gör fel, men det gör de inte. De gör det rätt för att de gör det! Jag gillar när det kommer hit barngrupper från skolan. Då kan barnen få skapa och utforska på sina villkor och sen sprida ordet till fler och fler, säger han.

Josephine och Mats är båda pedagoger på Allerums skolas fritidshem.

– Det går absolut att koppla till läroplanen för fritidshem. Det handlar ju mycket om att prova och utveckla sin identitet. Sen är det ju mycket matematik också i att räkna ut hur man ska göra saker här. Ibland har man också förutfattade meningar om vem som kommer gilla detta och inte, säger Mats.

En vanlig kommentar som Emma hört är just att pedagogerna får syn på barnen på nya sätt när de är här. De som inte syns så mycket i klassrummet tar ofta andra roller här.

– Det här hade varit ett jättekul projekt att pröva på skolan! Man ser att barnen stimuleras och att de får pröva och ompröva sina idéer helt naturligt här. De använder kroppen och de är kreativa. Det handlar också om demokrati och delaktighet att jobba så här, säger Josephine.

Byggleken håller öppet under hela H22 City Expo men på bestämda tider och med tidsbokning. Under fyra veckor har skolklasser och fritidshem besökt platsen och under kommande vecka får några av stadens yngsta barn från förskolan möjligheten att testa bygglek. En eftermiddag i veckan är byggleken öppen för allmänheten utan bokning.

– Om vi hade haft en bygglek i Helsingborg hade vi kunnat sprida några element ut i verksamheterna, till skolgårdar och till det pedagogiska arbetet. Om barn inte får möta den här typen av risker blir det så svårt för oss att utveckla dessa förmågor i äldre ålder, säger Emma.

Bygglek 2.0 är ett samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen, Community Builds och IKEA DM.


Text och foto: Josefine Hultén, redaktör Pedagogsajten.