Hennes engagemang ger elever verktyg att påverka

Läraren Christel Haig på Olympiaskolan brinner för EU. Ett engagemang som hon delar med sig av till sina elever.

– Alla borde ha en lärare som Christel, säger Alvin Gyllix som går i trean.

I maj är det val till Europaparlamentet. I förra EU-valet röstade bara drygt hälften av svenskarna, och i Helsingborg var det ännu färre. Det är något som Christel Haig, lärare i samhällskunskap och psykologi på Olympiaskolan, vill ändra på.

Christel Haig, Alvin Gyllix och juniorambassadörerna i klass SAB3E.

– EU påverkar oss jättemycket i vardagen, det är lika mycket inrikes- som utrikespolitik. Vi behöver prata med eleverna om EU på samma sätt som vi gör när det gäller Sveriges riksdag och regering, säger hon.

För Christel Haig är det viktigaste att eleverna känner att de har en möjlighet att påverka. För att de ska förstå den komplicerade EU-apparaten använder hon flera olika verktyg, bland annat rollspel där eleverna delas in i olika länder och partigrupper och får debattera. Skolan har även bjudit in lokala politiker och Erasmus-studenter som får svara på elevernas frågor.

– Idag finns det stora möjligheter att plugga och jobba utomlands. Ska man göra det är det bra att förstå hur EU fungerar och vad som ligger till grund för besluten, säger hon.

Undervisningen kring EU har gett bra resultat bland Olympiaskolans elever. En utvärdering visar att 75 procent av eleverna ska, eller skulle vilja, rösta i EU-valet. En av dem som kommer att rösta är Alvin Gyllix, som även gjort sitt gymnasiearbete om hur man kan öka engagemanget för EU. Han, och några av hans kamrater på Olympiaskolan är också juniorambassadör med uppgift att inspirera andra elever att rösta.

– Det är min lärare Christel som inspirerat mig. Hon har fått oss att förstå hur viktigt det är och lärt oss hur det fungerar. Tidigare kände jag att jag inte hade möjlighet att påverka men nu upplever jag att jag har den möjligheten. Det är en demokratisk rättighet.

Varför är det viktigt att rösta i EU-valet?

– EU har så sjukt stor påverkan på våra liv, det är inte bara bananer och plast utan hela det ekonomiska systemet, miljön, till och med våra kommunallagar är påverkade av EU.

Elevernas engagemang är ett kvitto på att Christel Haigs och hennes kollegors arbete gör nytta.

– Det känns jättebra, det är det vi jobbar för, att eleverna ska engagera sig i både sitt eget och andras liv. Mycket kan man läsa sig till men mycket måste man uppleva, man kan inte gå en kurs i engagemang. Det är så mycket som påverkar oss och när vi har chansen att påverka själva så måste vi lyfta fram det, säger hon.

För Alvin Gyllix är miljön den viktigaste frågan i EU-valet.

– Det är inget som går att lösa på nationell nivå utan där måste länderna jobba tillsammans. Det är tråkigt att det är så få som röstar men jag tror att det beror mycket på okunskap. Alla borde ha en lärare som Christel, säger han.


Katia Boberg, kommunikatör, Helsingborgs stad.