Hjälp till att minska ungdomsdrickandet

I Skåne är den genomsnittliga debutåldern för alkohol 14 år. Ett av de tillfällen då många ungdomar dricker alkohol är på valborg. Här finns tips på hur du som pedagog kan göra för att upplysa elever och föräldrar om alkohol.

Vin hälls upp i glas

Sedan 1990-talet slut har alkoholkonsumtionen bland ungdomar i det närmaste halverat i Sverige. Skåne ligger dock fortfarande högre jämfört med riket avseende ungdomarnas alkoholkonsumtion, och det anses vara relativt enkelt för ungdomar att få tag på alkohol.

Pedagogens betydelse

Pedagoger träffar både ungdomar och deras vårdnadshavare i olika sammanhang. Vid dessa möte har pedagogen möjlighet att upplysa om de olika alkoholkampanjer som genomförs och därmed bidra med att alkoholdrickande fortsätter att minska i vårt samhälle. Genom att ge tio råd till föräldrar om alkohol, är en bra början.

  • Tonårsparlören är handboken som stöttar tonårsföräldrar med kunskap och råd kring unga och alkohol. Inför valborg skickas boken till alla hushåll med barn som under året fyller 14 år.
  • Tänk om, förälderinformation varför ett nej gör skillnad.
  • Hej då alkoholskador, information om varför syskon och kompisar ska låta bli att köpa ut alkohol till de som är minderåriga.
  • Fyll dansgolvet inte ungdomarna, uppmaning att inte langa alkohol till minderåriga.
  • Varannan vatten, vänder sig de som är myndiga och vill bidra till minska alkoholkonsumtionen till en rimligare nivå.

Inför skolavslutningen

Studentfirandet är högtidligt minne där mycket behövs planeras och förberedas. Vad kan din skola bidra med till att ungdomarna tänker klart och gör kloka val?

Använd gärna Verktygslådans lektionsmaterial i klassrummet och föräldrastödsmaterialet när ni möter skolelevens vårdnadshavare.

Hör gärna av dig till mig för att rådfråga eller om du behöver fler tips.