Lektionsmaterial för att förebygga snusets frammarsch

Det blir allt vanligare att ungdomar snusar, framförallt ökar det bland flickor, enligt skolelevers drogvaneundersökning. Detta vill eleverna på Nicolaiskolan uppmärksamma med att skapa affischer som lyfter fördelarna med att inte använda snus.

Läs mer om skolelevers drogvanor i det här pressmeddelandet på can.se

Jag tycker att skolvärldens förebyggande arbete med tobak är i framkant men det preventiva arbetet med snuset har gått under radarn. Nu visar olika undersökningar att nikotinmissbruket ökar för våra ungdomar och därför behövs ett krafttag för att stoppa denna utveckling. Nu marknadsförs det vita snuset med lockande smaker men det innehåller likväl höga halter av nikotin som framställs av tobak, så frågan är hur det kan anses tobaksfritt?

Enligt mig har detta medfört att många av våra ungdomar tror att dessa produkter är mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. Men nikotin är ett gift och är beroendeframkallande med många tråkiga hälsokonsekvenser.

Under våren har jag och mediapedagogen Kristina Sava från Nicolaiskolan skapat ett lektionsmaterial till hennes elever. Under ett antal lektioner har eleverna arbetat med att skapa affischer med en bra slogan där det framkommer fördelarna med att inte använda snus. Affischbilderna skulle vara ett foto eller illustration. Vi ville dessutom att eleverna skulle använda sig av Helsingborgs stads mallar (loggor, färgband, teckensnitt) för att öka deras färdigheter och kunskaper.

Eleverna blev indelade i små grupper och därefter fick de läsa in sig på ämnet. De fick framföra sina affischidéer i olika sammanhang och under slutpresentationen hade jag skapat en jury som valde ut det bästa bidraget med prisutdelning därpå.

Syftet med lektionsmaterialet har varit att medvetandegöra fördelarna med att inte använda snus. Vårt mål har varit att eleverna som arbetade med uppgiften skulle få bättre nikotinkunskaper men också mediateknikkunskaper, vilket utvärdering visade. Den visade även att alla deltagare tyckte att uppgiften har varit lärorikt och hade ett trevligt upplägg. Nu hoppas vi på att affischerna kan spridas i olika sammanhang och påverka andra ungdomar.

På hemsidan Verktygslådan har vi komprimerat och förenklat ursprungslektionsmaterialet till färre lektionstillfällen för att fler skolor ska kunna använda materialet. Dessutom hittar du affischbidragen från Nicolaiskolan, sätt gärna upp någon av dessa på er skola?

Läs gärna om vad journalisten Martin Wingren från Lokaltidningen skrev om projektet.