Läs- och filmprojekt på Drottninghögsskolan

Klass 6 har genomfört ett läs- och filmprojekt tillsammans med skådespelarna, regissörerna och filmarna Michaela Hennig och Rex Brådhe (Bokmyran).

Projektet planerades att genomföras oktober till december men pandemin gjorde att det
flyttades fram till april. Vid tio tillfällen arbetade vi med projektet i två timmars lektionspass.
Syftet var att väcka elevernas läslust och bli inspirerad att upptäcka nya världar tillsammans
med andra!

Under projektet läste eleverna boken Maryam och mormorsmålet, som handlar om en flicka
som måste lämna sitt hemland på grund av krig.

Eleverna har gjort grundläggande skådespelarövningar, där de övat kroppsmedvetenhet,
avslappning, andning, röst och tal. Även samarbetsövningar kopplade till teater. De har
sedan intervjuat varandra om innehållet i boken och inför kamera. De har också läst upp
dikter eller rader ur ett tal.

Alla fick pröva att vara med i inspelningsteamet, där de har växlat mellan olika funktioner och
roller; som att ansvara för ljud, ha hand om klappa och vara bakom kamera.

Maryam och mormorsmålet har också legat till grund för reflektion och diskussion kring vad
författaren vill berätta med denna historia. Eleverna har samarbetat på ett fint sätt och med mod och engagemang tagit sig an uppgifterna. Anna Swenson var ansvarig pedagog på skolan.