Ett läs-, drama- och filmprojekt med proffshjälp

Under våren har några elever från årskurs 2 på Rydebäcksskolan genomfört ett läs-, drama- och filmprojekt tillsammans med skådespelarna, regissörerna och filmarna Michaela Hennig och Rex Brådhe (Bokmyran). Malin Andersson berättar här om projektet.

Utgångspunkten i arbetet har varit HC Andersens klassiska berättelse Den fula ankungen. En historia som såväl barn och vuxna kan känna igen sig i och relatera till.

En timme i veckan

Projektet har löpt över nästan hela terminen. En timme i veckan har eleverna fått möta Michaela och Rex. På väldigt kort tid har det skapats ett stort förtroende mellan eleverna och Michaela och Rex, vilket också är förutsättningen för ett bra samarbete och kreativt utövande av alla slag.

Lektionerna har inletts med samma rutin. Någon av eleverna har fått tända ett ljus och sen har alla lagt sig ner på yogamattor för att slappna av och hitta fokus. Detta har skapat en härlig arbetsglädje, energi och fokus på den uppgift som låg framför deltagarna.

Varje pass med Mikaela och Rex inleddes med yoga.

Att ge uttryck

Eleverna har fått ta del av grundläggande skådespelarövningar. De har fått jobba med kroppsmedvetenhet, avslappning, andning, röst och tal. Utöver detta har eleverna fått träna samarbetsövningar kopplade till teater och drama. Under projektets gång har eleverna fått bygga ihop en historia utifrån enskilda textavsnitt och spelat upp delar av Den fula ankungen.

Detta arbete har inneburit träning med att arbeta med manus, rolltolkning och skilda scener. Eleverna har haft var sin roll med repliker, samt agerat berättarröst vid olika tillfällen. Några av eleverna har också varit delaktiga i att med enkla medel skapa en scenbild bland annat genom att göra teckningar och gestalta scenerna. En elev har även fått möjlighet att skapa musik.

På en mängd olika sätt har de övat sig i att ta plats och uttrycka sig med kropp och röst inför sina klasskompisar och inför kamera.

Både bakom och framför kameran

Eleverna har fått ingå i ett inspelningsteam där de har växlat mellan olika funktioner och roller; som att ansvara för ljud, ha hand om klappa, stå bakom kamera, vara scripta och regiassistent. De har fått växla mellan dessa uppgifter samt att stå inför kamera eller vara publik. Filmarbetet har bidragit till respekt för varandras olika arbetsinsatser. Eleverna har hands-on fått erfara hur en professionell filminspelning går till. De har upplevt och fått inblick i en filmproduktions delmoment och arbetsuppgifter.

Berättelsens kärna

Den fula ankungen har också legat till grund för reflektion och diskussion kring vad författaren vill säga med denna historia. Eleverna har begrundat detta enskilt, i par och i hela gruppen. Tillsammans har de diskuterat och kommit fram till olika teman såsom;

  • man ska inte döma någon på grund av utseende eller vem man är
  • alla har lika värde
  • alla ska få vara med
  • man ska tro på sig själv och vara modig
  • det är viktigt att vara snäll och visa respekt.

Var och en har också delat med sig av en egen händelse eller historia där de har upplevt att vara utanför eller där upplevt att vara modig. Scenkonst kan på olika sätt bidra till och vara ett stöd för att diskutera svåra ämnen och situationer som för eleverna kan upplevas obehagliga eller jobbiga. Skolan har som uppdrag att på olika sätt ge våra elever verktyg och goda förutsättningar att kunna möta, hantera och verka som goda samhällsmedborgare där respekt för andra och sig själv är viktiga grundläggande förmågor. I detta arbete kan scenkonst i olika former vara ett bra sätt att möta dessa frågor.

Process och samarbete

Processen i detta Skapande-skola projekt samt elevernas delaktighet och förmåga att samarbeta har varit väsentligt i arbetet. Det har även varit viktigt att få eleverna att ta del av hur ett projekt bedrivs från start till mål och vad som krävs för att fullfölja en filmproduktion och arbetet har resulterat i en färdig film som elever, lärare och föräldrar får ta del av.

Rydebäcksskolan är väldigt tacksamma, nöjda och glada över att ha fått möjligheten att samarbeta med skådespelarna och filmarna Michaela Hennig och Rex Brådhe, initiativtagare till både Bokmyran.se och Litteraturkanalen.se!

Malin Andersson, biträdande rektor, Rydebäcksskolan.