Läsning och läsförståelse med flera olika metoder

På Brunnsparksskolan använder pedagogerna olika metoder för att eleverna ska knäcka läskoden. Bland annat en bokhund.

Helsingborgs stad har en tjänstegaranti som innebär att alla barn ska kunna läsa efter att de avslutat sitt första skolår. Det är en garanti som Brunnsparksskolan tar på största allvar och en av modellerna som skolan använder heter Helsingborgsmodellen.

– I grunden handlar det om att skapa en röd lästråd från förskoleklass och upp till år 5 och att vi tidigt kan sätta in insatser där det behövs. Vi jobbar bland annat med noggrann kartläggning och uppföljning, strukturerad och individuellt anpassad lästräning och digitala verktyg, säger Birgitta Åström som är lärare på Brunnparksskolan.

Barnen får själva välja böcker från bokvagnar. Böckerna är märkta med olika svårighetsgrader.

– Barnen tycker det är väldigt roligt att själva kunna bläddra och välja från ett stort utbud av böcker. De väljer en bok utifrån den nivån de befinner sig på just nu, säger Helene Vighagen, förstelärare på Brunnsparksskolan.

En annan metod som skolan använder är att skriva sig till läsning. Det handlar kort och gott om att barnen genom att skriva också lär sig läsa.

– Vi använder Ipads eller datorer. Barnen arbetar i skrivarpar så att de alltid har någon att skriva tillsammans med. De får en uppgift relaterad till dem själva till exempel att skriva om vad de båda kan. Då får de sitta tillsammans och fundera över ”vad kan vi?”. Det blir mycket samtal om både innehållet och det praktiska. Hur gör man en mening, ska det vara mellanrum, hur stavar vi det ordet och så vidare. Vi har märkt att de som har svårt att skriva för hand kommer mycket längre i sitt läsande och skrivande om de får använda datorer eller ipads istället, säger Helene Vighagen som är förstelärare på Brunnsparksskolan.

Lärarna ser positiva resultat av de metoder de använder. Det finns en annan skrivarglädje och engagemang hos barnen än vad det gjort innan.

Läsande klass och bokhunden

En annan metod som skolan använder sig av är Läsande klass. Det handlar om att barnen ska hitta modeller för att hitta lässtrategier. Och i slutändan förstå en text bättre och snabbare.

– Jag modulerar för eleverna med hjälp av olika karaktärer jag klär ut mig till. Som spågumma ska vi förutse vad som ska hända i texten, som reporter ställer jag frågor om vad som hänt och så vidare. Ofta har jag texten på vår smartboard och vi läser tillsammans, säger Marie Persson, förstelärare på skolan.

Vad ser du för resultat?

– Jag ser jättestora resultat framförallt det här med att använda olika lässtrategier och verktyg för att få hjälp att förstå texten. Jag tycker inte att eleverna fångade upp nya ord och betydelser i samma omfattning innan som nu när vi använder oss av denna metod, säger Marie Persson.

På Brunnsparksskolan finns även något helt unikt, en bokhund. Vissa elever som har svårt med läsningen får enskilt en och en läsa för hunden Pixie. Pixie är tränad i lydnad och när den är i tjänst får den en gul väst på sig.

– Det är viktigt för hunden att undervisningen följer sina rutiner. Eleverna läser för Pixie ett speciellt rum i en av skolans mindre byggnader. På väg till skolan tar jag och läraren på hunden dess gula väst. Hunden blir då bokhund och får den inte kela med några barn utan blir inställd på uppgiften, säger Anna Sandberg som är lärare och bokhundsförare.

För eleverna blir det ett mer avslappnat sätt att läsa.

– Läser jag fel i klassrummet rättar andra i klassen mig, säger Lukas, 11 år om att läsa för hunden.

Hej!
Jag heter Pixie och är Brunnsparksskolans bokhund. Jag föddes 2013 och är en Phalene-flicka (phalene är samma ras som Papillon, fast vi har hängande öron.)

Det var i april 2015 som min matte Anna hörde talas om bokhundar. Hon frågade vår rektor Eva om jag kunde få göra lämplighetstestet som krävs för att få gå bokhundsutbildning. Eva tyckte det lät spännande så Anna och jag åkte till bokhundsskolan och gjorde testet. Och tänka sig, jag var lämplig!

På skolan tränade jag mycket lydnad och Anna fick läsa många kursböcker. Sen fick jag komma ut på praktik på Brunnsparksskolan.
Jag vet att jag ska till jobbet när matte tar på mig mitt tjänstetäcke. Det är ett gult täcke som det står ”Bokhunden” på. När jag har det på mig vet barnen att de inte får klappa mig, för då jobbar jag. Efter lässtunden tar matte av täcket och då gillar jag när barnen klappar mig.

Eleven läser högt för mig och Anna i ett eget avgränsat rum, med hänsyn till elever med allergi. Eleven läser 20 minuter, sen leker vi en stund.

Jag tycker om att ligga eller sitta bredvid eleven och lyssna. Jag tycker det är mysigt när eleven klappar mig medan hen läser. Eleven läser ofta lugnare och mer rätt när hen läser för mig.

De elever som får komma och läsa för mig och Anna kan ha lässvårigheter, vara svårmotiverade eller behöver utmaningar i läsningen. Det är elevhälsoteamet som avgör vilka elever som blir erbjudna att läsa för oss, och sen ska föräldrarna godkänna det.
Att lyssna på barn som läser är det bästa jag vet!

Hälsningar Pixie

Text: Christian Holmström, kommunikatör Helsingborg