Litteraturveckor och sagofest

Nu är vi äntligen igång med en ny termin och en ny språkaktion! Årets språkaktion heter “Inspiration och kunskap i böckernas värld” och målet är att inspirera och undervisa i förskolan med hjälp av spännande litteratur och kreativa lärmiljöer.

Vi tog ett avstamp redan under vårterminen när alla pedagoger i området tillsammans röstade fram en gemensam bok som vi ska arbeta med under läsåret 2017/2018. Vann gjorde boken “Promenad” skriven av Lotta Olsson.

Bild på boken Promenad

Litteraturveckor

Hösten startade vi som vanligt upp med två litteraturveckor där varje barn får ta med en egen bok hemifrån. Syftet med dessa veckor är att utveckla barnens intresse för läsning och boksamtal samt att ge barnen nya upplevelser.

Dessa veckor brukar vara väldigt populära och det har blivit många lässtunder i hela området.

Sagofest

I två dagar hade vi sagofest för alla barnen i området, ena dagen för barnen som är 1-3 år och andra dagen för 3-5 åringarna. På festerna introducerades alla karaktärer i boken som vi ska arbeta med under hösten. Vi fick bekanta oss med Dykar-Berit, Glitter-Kenneth, Sop-Gunilla, Rymd-Elmer, Jenny med djuren och Frilufts-Berra.

Varje karaktär hade en station där barnen fick göra olika saker. Bland annat fick de fiska, dansa disco, sortera sopor och åka till olika planeter.

En väldigt uppskattad fest som barnen fortfarande pratar om.

Uppstart

Alla avdelningar börjar komma igång och det är väldigt intressant att lyssna på hur tankarna går. Några avdelningar har redan fått besök av någon karaktär bland annat har Dykar-Berit varit på besök på Täppan på Snöbollsgatans förskola, och på en annan avdelning har barnen skickat brev till Glitter-Kenneth och hoppas på snabbt svar.

På Tuvehagens förskola har en grupp skrivit såhär om sin uppstart i Unikum.

“Förra terminen såg vi ett brinnande intresse hos barnen för vår närmiljö. Vi har därför valt att starta upp vårt projekt kring boken Promenad med att promenera i vårt närområde. Tanken är att vi besöker barnens hus, de får berätta lite om var de bor, lite om sin familj och hur de tar sig till förskolan. På detta vis arbetar vi med grön flagg och målet som rör vår närmiljö, vi bekantar oss med området där vi bor.

Vi kommer parallellt att jobba med skapande där barnen får tillverka sina hus.

Bra frågor att tillsammans diskutera hemma:

  • Hur ser vårt hus ut? Radhus, höghus, villa, färg, våningar, trädgård m.m.
  • Hur tar vi oss till förskolan? Bil, promenad, cykla m.m.
  • Varför har vi valt att ta oss till förskolan på det sättet?
  • Hur lång tid tar det för mig att ta mig till förskolan?
  • Hur många är vi i vår familj? Husdjur m.m?

Detta är diskussionsfrågor vi kommer arbeta kring i barngruppen. “

Det ska bli så spännande att se var alla hamnar under hösten/våren. Kommer man arbeta med samma karaktärer? Var leder alla möten? Kommer man stanna upp vid en karaktär och djupdyka?

Kollegialt lärande

Nästa steg blir att ses och diskutera hur vi jobbar med boken och vilka tankar som har dykt upp. I vårt område arbetar vi över gränserna och försöker dela med oss av arbetssätt, tips och idéer. Vi ser verkligen fram emot det tillfället.

/Språkutvecklarna