Med mental träning på schemat

På gymnasiet växer kraven på eleverna och många av dagens studenter känner stress och press, både från sig själva och från omgivningen. Med kursen Mental träning på schemat lär sig eleverna bland annat att hantera stress, ilska och ångest. En kurs som Marina Simonsson gärna hade sett som obligatorisk redan på grundskolan.

Marina Simonsson är lärare i matematik och mental träning på Filbornaskolan. Hon har egen idrottserfarenhet och är coach i mental träning. Hennes elever tycker bland annat att kursen har varit en ögonöppnare och de har lärt sig mycket om sig själva. Marinas vision är att mental träning ska vara lika självklart i skolan som matematik. Helst redan i grundskolan.

– Mental träning hjälper eleverna att utveckla sitt självledarskap samt lära sig strategier för att hantera utmaningar och stress. I kursen jobbar vi med självbildsträning genom reflektioner och övningar för egna tankar, känslor och värderingar. Eleverna lär sig att sätta upp mål och göra målbildsprogrammeringar genom visualiseringar och meditationer. Vidare tränar eleverna på att skapa positiv inre dialog som ger lugnare inre klimat och bättre attityd både till sig själva och omgivningen, säger Marina.

Många elever är stressade

– Det enorma informationsflöde som vi möter i vardagen ställer allt högre krav på våra kognitiva förmågor. Ungdomar behöver lära sig att navigera i ett hav av information, impulser, förväntningar och viljor. De behöver medvetet välja vad de ska rikta uppmärksamhet mot och kunna välja det som är viktigt. Förmåga att sätta intension, det vill säga medvetet samla och organisera sina tankar och sin energi mot det som är viktigt i stunden är en av de grundläggande förmågorna i självledarskap. Tyvärr möter vi allt fler elever som stressar runt i livet med en massa olika tankar om dåtid och framtid samt motstridiga känslor som antingen undertrycks eller utageras. Stressymptom med magbesvär, huvudvärk och sömnsvårigheter blir en del av deras vardag. I kursen tränar eleverna på att bli medvetet närvarande, utforska verkligheten och ha större inflytande över situationen genom självkontroll.

De praktiska momenten uppskattas

”Det jag lärde mig från kursen har och kommer ha en positiv påverkan på mig. Jag har lärt mig mycket om min mentala sida och de olika metoderna för att hantera stress, ilska, ångest och motivera sig själv har verkligen påverkat mig. Mental träning inspirerar verkligen mig då nu vet jag att det finns en simpel lösning för att motverka mental ohälsa. Mitt självförtroende har gått upp och de olika uppgifterna där man kunde få tala ut om sina känslor var som att lätta ett tryck från min själ. Det är synd att mental träning inte är ett obligatoriskt ämne i grundskolan eller gymnasiet för det skulle hjälpt många ungdomar att hantera deras känslor.” (Utdrag från en elevs utvärdering)

– Kursen mental träning är en 100 poängkurs som erbjuds som individuellt val på gymnasiet. Alla teoretiska delar av kursen följs upp av praktiska moment. Bara insikter skapar ingen förändring, därför ingår övningar i alla delar. Man behöver träna sina mentala muskler likaväl som man tränar fysiskt på gymmet. Vi började med några enstaka minuter meditation som utökades till 10 minuter i slutet av kursen. Meditationer, mindfulness, walking meditation, yoga och fokus-övningar var uppskattade inslag på lektioner.

Varför mental träning?

Marinas personliga intresse för mental träning drev förstås på intresset att starta kursen. Hon är sedan tidigare diplomerad mental tränare och med en egen idrottsbakgrund har hon själv insett hur mycket de kognitiva förmågorna påverkar prestationen. På Filbornaskolan finns den populära idrottsprofilen vilket innebär att det också kryllar av idrottselever, som naturligtvis är intresserade av att prestera. Att starta kursen kändes som en självklarhet.

Men det är inte bara idrottseleverna som valt att läsa kursen.

– En del av de som går kursen är de som är idrottspresterande, men den största gruppen som valt kursen är de som helt enkelt vill bli bättre i skolan. Elever som valde kursen visste inte riktigt vad de skulle förvänta sig. Men de flesta kunde uttrycka sina önskemål: ” jag vill vara mer självsäker”, ” jag vill hitta min motivation”, ” jag vill sluta skjuta upp saker”, ” jag vill lära mig hantera stress”.

– Eleverna fick börja med att förvandla en generell känsla av frustration eller ambition till något konkret som går att förändra. De har också kartlagt sina egna mentala begräsningar som: ”jag har inte tid”, ”jag kan inte”, ”det är svårt”, ”det går inte” och så vidare.

Testa mental träning med elever

– Vi hade Mental träning av Simon Wessbo som kursbok. Det finns också en lärarhandledning till kursboken. Jag använde ILT inläsningstjänsten som referensbibliotek. Där hittade jag böcker som; 103 Mentala metoder av Anders Plate, Stressa Ner – Tonårsboken av Eva Robild och Mental träning av Maria Braula.

Marina brukar utmana alla elever att jobba med sitt fokus.

– Fokus är förmågan att hålla en sak i huvudet, att koncentrera sig och stänga ute allt det i omgivningen som distraherar.

Du har ett vältränat fokus när du kan:

  • Vara fokuserad på det du gör under några timmar
  • Påbörja och avsluta en uppgift utan att hoppa mellan olika saker
  • Tänka på en sak i taget utan att fastna i känslan att du måste lösa allt samtidigt.
  • Sitta med benen i kors och rikta uppmärksamhet på din andning i 10 min.

Du har svag fokus om du måste plocka upp mobilen när du känner dig rastlös, ensam eller uttråkad.

– En enkel fokusövning som man kan träna med sina elever är visualiseringar. Be eleverna blunda och se ensiffrigt tal, håll kvar fokus på talet i en minut. Fortsätt sedan med tvåsiffrigt tal, tresiffrigt tal, och håll kvar fokus i tre minuter. Be de visualisera blå triangel, gul cirkel, röd kvadrat. Flytta den inre blicken mellan figurerar. Gör övningen i tre minuter.

Kontaktuppgifter

Marina Simonsson marina.simonsson@helsingborg.se


Text: Josefine Hultén, kommunikatör och redaktör för Pedagogsajten.