Med “Min skola” vill Gunilla och Charlott förklara så alla förstår

Bild på Gunilla Jönsson och Charlott Everland

Gunilla Jönsson och Charlott Everberg arbetar båda som lärare på Västra Berga skola. De arbetar också tillsammans med innovationspiloten Min skola. Pilotens mål är att ta fram ett digitalt material som ska underlätta för elever och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska att få information om hur saker som till exempel skolplikt, utvecklingssamtal och ledighet fungerar i den svenska skolan.

Skolan har förväntningar på både elev och vårdnadshavare, men har också möjligheter att ge stöd att uppnå de förväntningarna. Vägen till att hitta rätt stöd kan dock vara svår att hitta om du till exempel inte kan tillräckligt bra svenska och är nyanländ. Gunilla och Charlott har båda jobbat på många olika skolor och upplevt att det funnits brister i kommunikationen med vårdnadshavare som haft ett annat modersmål än svenska. De ville vända detta till något positivt, försöka hitta en lösning och testar nu en användarvänlig, digital lösning för att få fram information som man kan översätta till andra språk.

– Informationen handlar till exempel om vad skolan innebär, vilka rättigheter och skyldigheter man har, utvecklingssamtal och ledighet. Det finns många delar där vi behövde utveckla och bli bättre i kommunikationen, säger Gunilla Jönsson.

Idag är den digitala lösningen en webbsida med olika kapitel, men i framtiden kanske webbsidan utvecklar sig till något annat. Utgångspunkten är att det ska vara väldigt enkel svenska som barnen ska kunna läsa både i skolan och till exempel som läxa hemma tillsammans med sina vårdnadshavare. Man ska kunna använda de olika kapitlen när det är aktuellt i undervisningen och läsa till exempel kapitlet om utvecklingssamtal när det är dags för det. Just nu finns tolv olika kapitel.

– Vi tror att vi kan nå fler föräldrar genom att undervisa barnen om hur det fungerar i skolan och de förväntningar vi har. Vi hoppas att vi får mer medvetna elever och mer engagerade föräldrar som vet både sina rättigheter och skyldigheter på detta sätt. Vi vill nå föräldrarna genom barnen, säger Charlott Everberg.

Med hjälp av att skanna qr-koder ska vårdnadshavaren kunna översätta och läsa texten tillsammans med sina barn. Längre fram ska det också gå att enkelt hitta texterna i sin mobil. Det ska vara ett stöd både för läraren, eleverna och vårdnadshavaren.

Samarbete har lett innovationspiloten framåt

För att materialet ska bli så användarvänligt som möjligt har Gunilla och Charlott samarbetat med elever och föräldrar. De har spelat in filmer och eleverna på Västra Berga skola har skrivit sagor om de olika kapitlen. De har också ett samarbete med Svalövs folkhögskola som ritar illustrationer. Just nu testar Gläntanskolan, Slottsvångsskolan och Västra Ramlösa skola materialet för att utvärdera och se vad som kan bli bättre.

– Vår innovationspilot har blivit större och större. Vi visste inte från början vad det här skulle bli. Det har verkligen gått upp och ner. Vi har också haft kontakt med vår innovationsledare, socialförvaltningen, Välkomsten och arbetsmarknadsförvaltningen inom Helsingborgs stad och andra kommuner samt Malmö universitet utanför vår egen kommun, säger Charlott.

– Vi började med att undersöka om den här typen av material redan fanns. Vi började i en väldigt liten skala och nu har det blivit så stort att Hbg Works hjälpt oss bygga upp en prototyp, en hel webbsida med våra texter. Utan allt stöd och samarbete hade vi inte kommit så här långt, säger Gunilla.

Våga, testa, kör är unikt för Helsingborg

I Helsingborgs stad börjar innovationsarbetet med att testa i en liten skala för att sedan skala upp arbetet. Gunilla och Charlott var från början inställda på att skapa en app för sitt material, men eftersom en app är väldigt dyr började de testa som idé i pappersformat för att sedan gå vidare till en webbsida. Längs vägen har de kontinuerligt utvärderat vad som är det mest effektiva, vad blir det bästa för just den här idén och om det ens är något de ska fortsätta arbeta med.

– I Helsingborgs kommun finns ett fantastiskt innovationsarbete som vi inte upplevt i någon annan kommun vi har arbetat i. Att man som anställd kan lämna sin idé och att man kan få chansen att utveckla sin idé. Man går direkt till en innovationsledare och ett innovationsråd och om man får ett ja där är det bara att sätta igång och testa sin idé, säger Gunilla.

– Plus att man från början inte ens vet om det kommer bli något av det. Utan att man utifrån en idé får chansen att bara testa om det kan bli något av det. Man är så van vid att man på förväg ska veta att ett arbete ska leda till något och exakt när det blir klart. Oavsett hur det går med piloten har vi knutit väldigt många kontakter och lärt oss massor. Vi har också utvecklat arbetet på vår egen skola. Det har varit en spännande resa att inte veta vad det skulle bli, fyller Charlott i.

Relationer och delaktighet är utgångspunkten

Gunillas och Charlotts dröm är att alla som ser att de skulle kunna ha nytta av materialet kan använda det. Det ska inte spela någon roll var du arbetar och materialet ska inte vara låst till bara skolan. Oavsett om du jobbar som lärare i skolan eller till exempel på socialförvaltningen eller arbetsmarknadsförvaltningen ska du kunna använda materialet. Det ska vara gratis, fritt och enkelt.

– Vi har jobbat på många skolor och vi tror att alla vill sina barn det allra bästa. Vår utgångspunkt är relationer. Vi måsta ha relationer till våra elever och deras vårdnadshavare och kan vi på något sätt göra det vi vill säga mer förståeligt så vill vi försöka göra det. Vi har tyvärr inte tillgång till tolk varje gång vi träffar en vårdnadshavare.

Drömmer Gunilla och Charlott riktigt stort vill de göra materialet tillgängligt för alla kommuner och för alla elever och inte bara för Helsingborg. Det handlar om demokratiska rättigheter och att alla får möjligheten att vara delaktiga.

– Vi vill ha så lite missförstånd som möjligt. Och ett enkelt verktyg som ska kunna finnas för alla. Vi brinner för hur viktig skola är och hur vi tillsammans kan bidrag till att göra den så bra som möjligt för varje barn. Det här ska inte vara något som tar bort annat stöd som finns utan ett komplement till att göra skolan begriplig, säger Gunilla.

Ge feedback på piloten för Min skola

Så här ser Min skolas webbplats ut just nu – minskola.helsingborg.se

Sidan är en pilot och projektgruppen tar tacksamt emot feedback.
Kontakt: gunilla.jonsson2@helsingborg.se och charlott.everberg@helsingborg.se