”Vill jag uppnå ett bra resultat måste jag bjuda in till delaktighet samt vara närvarande, tydlig och nyfiken”

I den här intervjun svarar Victoria Larsson på frågor om hur hon ser på ledarskap och hur vägen till att bli rektor inom Helsingborgs stads skolor kan se ut. Victoria är rektor på Råå förskola, Högastens förskola och Lussebäckens förskola i Helsingborg.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Är du nyfiken på att läsa om fler kollegor? Här hittar du alla intervjuer.

Hej Victoria! Berätta lite om dig själv.

– Efter att ha arbetat som förskollärare i 4 år fick jag 1998 möjlighet att vara med och starta upp en helt ny förskola och skola i Maria Park här i Helsingborg. Det var otroligt spännande och utvecklande att få vara med och bygga upp en verksamhet från grunden. Rektor Britt-Marie Svensson, var väldigt noga med att vi pedagoger skulle vara med och forma verksamheten och dess innehåll. Jag minns att det tilltalade mig att vara delaktig i planeringen samt att skapa en välfungerande organisation tillsammans med mina kollegor. Jag tyckte det var inspirerande och utmanande att driva utveckling och fick så småningom möjlighet att gå stadens processledarutbildning. Britt-Marie gav mig förtroende att driva diverse förskolefrågor och avsatte tid för mig varje vecka. Först två timmar sedan utökades det till en dag per vecka.

Hur blev du rektor?

– Efterhand som Maria Park förskola och skola växte, behövde Britt-Marie någon att dela ansvaret med. År 2006 sökte hon därför en biträdande förskolechef, vilket för mig kändes som ett naturligt steg att ta och som tur är, fick jag tjänsten! Efter något år växte mitt ansvar och min titel ändrades till förskolechef som sedan förvandlades till rektor.

Vad är din bästa egenskap?

– Jag upplever att jag har förmågan att få andra människor att växa som individer och att de känner att de blir sedda för den de är. Jag sprider glädje och positivitet samt är genuint intresserad av att lära känna andra människor. På så vis kan jag ge de stöd och hjälp att utvecklas och lära samt ta tillvara på de kunskaper, kompetenser, styrkor och talanger som var och en besitter.

Vad brinner du för i din roll som rektor?

– Det absolut bästa är det lärande som sker i mötet med andra människor det vill säga med barn, medarbetare, vårdnadshavare och kollegor. Vi lär och utvecklas tillsammans och att få vara en del av den resan är otroligt spännande och inspirerande!

Vad är det viktigaste uppdraget en rektor har?

– Att förbereda och rusta barnen för den framtid de går tillmötes! Mitt uppdrag som rektor är att skapa goda förutsättningar för mina medarbetare att utvecklas och lära så att de i sin tur, kan erbjuda detsamma för barnen!

Vad är det viktigaste du har lärt dig under din karriär?

– För att kunna organisera, leda och bedriva utveckling måste jag som rektor ha god kännedom om min verksamhet och mina medarbetare samt vara tydlig med mål och förväntningar. Vill jag uppnå ett bra resultat måste jag bjuda in till delaktighet samt vara närvarande, tydlig och nyfiken.

  • Vilka styrkor respektive utvecklingsområden finns i verksamheten?
  • Vilka kunskaper och kompetenser besitter medarbetarna?
  • Var befinner vi oss, vart ska vi och hur ska vi ta oss dit?

– Genom att kontinuerligt synas och vara nära verksamhet och medarbetare, skaffar jag mig en tydlig helhetsbild och kan tillsammans med mina medarbetare, driva vårt gemensamma utvecklingsarbete vidare. Om resultatet ska bli bra, är delaktighet ett måste. Medarbetarna måste känna att de äger processen.

Vad är ditt bästa tips för att fortsätta utvecklas som rektor?

– Att vara prestigelös, nyfiken och modig samt ha en vilja att utvecklas både som människa och som ledare. Det finns många olika sätt att göra detta på bland annat via diverse kompetensutveckling som fortbildning, litteratur, forskning med mera, men även genom en vilja att lära av andra. Att kontinuerligt träffa min chef och mina rektorskollegor är för mig både viktigt och utvecklande. Vi är bra på att utmana varandra samt har en vilja att lära och utvecklas tillsammans genom att dela med oss av vår erfarenhet, kunskap och kompetens. Att ”glo & sno” är för oss en självklarhet.

Om du fick önska helt fritt – vad hade du velat göra mer av på jobbet?

– Wooow! Helt fritt?? Då hade jag gärna varit ännu mer ute i verksamheten för att se och uppleva den tillsammans med övriga! Jag önskar att jag hade haft mer tid till att ge kontinuerlig feedback till mina medarbetare kring bland annat deras undervisning, SKA-arbete, lärmiljöer med mera. Det är viktigt att få kontinuerlig återkoppling för att veta om man är på rätt spår samt för att utmanas, lära och utvecklas vidare. Jag är bra på att se och bekräfta mina medarbetare på olika sätt, men kan definitivt bli bättre på att ge de konstruktiv kritik.