Pedagoghund stöttar eleverna på Bruksskolan

På Bruksskolan finns nu Höganäs första pedagoghund. Tiken är en rottweiler som heter Cayenne och hon har under två år genomgått en utbildning med 50 timmars praktik. Den 30 maj blev Cayenne Licenserad och nu följer hon med sin husse, Anna-Matilda Palmqvist, några dagar i veckan till skolan. Tillsammans kan de stötta eleverna i deras lärmiljö.

Tillsammans med Anna-Matilda Palmqvist som är lärare på Bruksskolan hjälper Cayenne eleverna på Bruksskolan att ta sig an skolan på ett bättre sätt. Cayenne hjälper många elever att våga mer och stärker både elevernas självförtroende och prestation i vissa ämnen.

– Alla blir lugnare tillsammans med en hund och Cayenne tycker det är mysigt att lyssna på när barnen läser för henne, det blir hon lugn av. Alla kan läsa mer än en hund, brukar jag säga till eleverna när de säger att de inte kan läsa så bra, det stärker självkänslan hos eleven att våga mer, berättar Anna-Matilda Palmqvist lärare.

När Cayenne är i ett klassrum är hon med en eller två elever vid varje tillfälle. Det är specialpedagogerna och rektorerna som beslutar vilka barn och elever som ska jobba tillsammans med pedagoghunden och föräldrarna blir även informerade.

Ett exempel på en övning som Cayenne gör tillsammans med eleverna är ”lyckohjulet”. Det är ett hjul som både Cayenne och eleven får snurra på och får därmed fram en aktivitet de ska göra ihop. Lyckohjulet kan exempelvis visa vilken bok eleven ska läsa eller vilket räknesätt eleven ska träna på.

– Eleverna får även hjälpa till att lära Cayenne att läsa. Eleven visar en bild på till exempel en apelsin, jag håller i två ord, det ena ordet är apelsin och det andra ordet är något annat. Cayenne duttar med nosen på rätt ord när jag frågar ”vilken är det?” Eleven får sen kontrollera att Cayenne har läst rätt. Eleven läser då utan att tänka på det, berättar Anna-Matilda.

Skapar ett lugn

Ett pedagoghundteam kan hjälpa pedagogerna på en skola med att öka måluppfyllelsen för eleverna i diverse ämnen genom att arbeta i direkt kontakt både individuellt med en elev och via hunden. Då skapas en trygg lärmiljö för eleven, där det ges möjlighet för att testa och öva utan att eleven kan känna sig utpekad eller rädd för att någon ska skratta åt dem.

När en hund blir klappad så utsöndras lugn- och ro hormonet oxytocin, vilket hjälper eleverna att lugna ner sig och ger dem en möjlighet att kunna fokusera på uppgiften i lugn och ro. Detta är speciellt hjälpfullt för elever som har ADHD/ADD eller elever inom autismspektrumtillstånd som kan ha svårt med att fokusera och kan lätt vara uppe i varv. Även elever som lider av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), någon form av ångestproblematik eller elever med dyslexi eller dyskalkyli kan ett pedagoghundsteam vara till stor hjälp.

– Cayenne och jag kan som ett pedagoghundteam, hjälpa till med att fokusera på den aktuella uppgiften, hjälpa till att skapa struktur för hur eleverna kan ta sig an uppgiften. Skapa en bra lärmiljö som underlättar för eleven i sitt lärande. Detta kan eleven sedan ta med sig till sina övriga lektioner i skolan. Vi kan skapa förutsättningar som kan ge dem självförtroende att våga, prova på nytt, eller ta sig an något på ett nytt sätt, skapa strategier som eleverna kan implementera i sin vardag generellt. Det kan gälla lästräning, räkneövningar, motorik, begrepp, struktur och fokus, känslokontroll, med mera. Kort sagt vi kan hjälpa till i det fortsatta livslånga lärandet och coacha eleverna i sin utveckling från förskoleklass till studenten, säger Anna-Matilda Palmquist.

Under 2021 skapade Höganäs kommun en innovationsfond med mål att förverkliga smarta och innovativa lösningar som gynnar antingen verksamhet eller medborgare. Pedagoghunden Cayenne är en av dessa idéer.

Text: Malin Wingårdh, kommunikatör, Höganäs kommun.