Boken på duken – film som läsfrämjare

Film som läsfrämjare – hur funkar det? Filminstitutet skapade ett projekt för ett par år sedan som handlar om hur man kan använda filmen för att väcka barns och ungas läslust.

Det konstaterades att den unga generationen läser allt mindre och allt sämre och Litteraturutredningen tog fram ett förslag som ledde till den pågående satsningen ”Ett läslyft för Sverige” som kräver engagemang från hela samhället. Boken på duken var Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt.

I en rad blogginlägg har jag diskuterat filmkunnighet ur olika vinklar och det vill jag göra även denna gång. Att läsa en bok och att ”läsa” en film är kunnigheter som är tätt sammankopplade och därför utmärkta att kombinera.
Här vill jag uppmärksamma dig om ett bra material som kan användas i skolan. Det kom för något år sedan men fungerar fortfarande väl.
Min erfarenhet är att det alltid fungerar riktigt bra att koppla ihop boken och filmen. Det är ett spännande sätt att inspirera eleverna till samtal och vidare läsning. Och det finns så klart massor av fler titlar, än de som nämns nedan, att kombinera i ett sånt här arbete, böcker som blivit film.

Se boken på duken eller låt duken inspirera till boken!

Projektet Boken på duken

I projektet finns förslag på åtta filmer och böcker som passar utmärkt att arbeta läsfrämjande med i skolan. Det är berättelser som vänder sig från lågstadiet upp till gymnasiet, som engagerar och som på olika sätt är intressanta filmatiseringar av boken. Vilka sju titlar som ingår ser du här.

 • Matilda
 • Hugo Cabret
 • Glasblåsarns barn
 • Foxfire
 • Elixir
 • Döda poeters sällskap
 • Barnen från Frostmofjället

Till de åtta filmerna/böckerna har man tagit fram filmhandledningar som fokuserar på just läs- och skrivfrämjande övningar. Ofta är de väldigt praktiskt inriktade och utgår från både boken och filmen. Tanken är att man i klassen både ska läsa boken och se filmen. Somliga böcker passar bättre för högläsning, andra för tyst individuell läsning, i vissa fall är det bäst att läsa boken först och se filmen efter, ibland tvärtom: se gärna rekommendationer i respektive filmhandledning!

Fyra av de åtta filmerna kan man låna i mediakatalogen. Matilda, Glasblåsarns barn, Döda poeters sällskap och Elixir.

Hitta allt material om projektet, handledningar med mera här: Boken på duken

Forskning om film och läsfrämjande

Det finns spännande forskning som visar hur film och rörliga bildmedier kan användas som pedagogiska hjälpmedel i skolan. I Storbritannien har exempelvis British Film Institute involverat i projektet ”Reframing Literacy” som bland annat går ut på att koppla ihop mediepedagogik och litteraturpedagogik i skolorna.

Också i Sverige finns intressant forskning att hänvisa till. Carina Fast visar i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva hur barn via exempelvis TV och datorspel tidigt utvecklar en läsförmåga men att denna sällan tas tillvara i den traditionella skolundervisningen. Maria Söderling, visar i sin licentiatavhandling Att sätta erfarenheter i rörelse hur filmanalys inom svenskundervisning kan påverka elevernas inlärning.

Läs mer

Sveriges första läsambassadör Johan Unenge (2011-2013) skriver om hur filmen kan fungera som läsfrämjare i skolan: Kommer de att få varandra – boken och eleven? – om film som redskap i skolan

Nyfiken på Sveriges läsambassadörer och deras uppdrag? Ta reda på mer om dem här.

Vill du ha fler förslag på filmer som baseras på en bok? Filmer du kan se via mediakatalogen och där det finns en filmhandledning till, kontakta mig gärna claire.brandum@helsingborg.se

Några förslag redan nu:

 • Gordon och Paddy
 • Rum 213
 • Den lille prinsen
 • Stora vänliga jätten (SVJ)
 • Pojkarna
 • Cirkeln