Pedagogisk Pub – diskussioner, skratt och kollegialt lärande

“Vi fick välja på att komma hit eller vara med på vår förskolas APT”, berättade en pedagog i måndags kväll på den pedagogiska puben. Någonstans här så förstod jag ännu mer hur viktigt nätverkandet och det kollegiala lärandet är.

Här har alltså en förskolechef gett pedagogerna valet att vara med här för att träffa andra pedagoger från helt skilda verksamheter och vara med och diskutera tillsammans med dem. Här finns någon som ser att det dessa pedagoger kommer ha med sig från den här träffen kommer att ge deras förskola och verksamhet så pass mycket att de likställer det med en arbetsplatsträff.

Och visst är det väl så vi lär barnen. Att de kan lära av varandra. Hur många gånger har vi inte avvaktat i en situation där ett barn behövt eller bett oss om hjälp för att vi sett något annat barn börja hjälpa sin kompis. Hur ofta säger vi inte “fråga en kompis” eller “kan inte du visa hen hur du gjorde”. Precis lika viktigt är det för oss att utbyta tankar med andra pedagoger för att kunna utveckla oss själva och våra verksamheter. Pedagogisk pub är ETT forum för nätverkande.

Vad är då pedagogisk pub och varför har vi valt att anordna detta? Pedagogisk pub är precis som det låter. Pedagoger som träffas i pubmiljö för att diskutera olika pedagogiska frågor. Pedagogisk pub är en informell mötesarena som sker på de flesta av deltagarnas fritid. Till träffarna kommer deltagare från så väl kommunala som enskilda verksamheter. Vilket är något som saknas i mer formella mötessammanhang. Den ena parten bjuds inte in till den andres erbjudande av nätverksforum och vice versa. Vi ser en stor vinning i att vi har en bredd av olika verksamheter på våra träffar då vi på detta vis kan ta del av fler tankar och erfarenheter – mångfald berikar!

Varje pedagogisk pub har ett tema, temat för måndagens träff var Barns inflytande – är inflytande något man har eller får? Inför denna träffen fick alla ett blogginlägg att läsa innan och börja formulera frågor kring.  Till träffarna har vi också gjort diskussionsfrågor som placerats ut på olika bord, cirka två frågor per bord.

“Hur arbetar ni med att barn får reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll? Hur vet vi/hur synliggör vi att barn har inflytande i sin verksamhet för barnen?“
Detta är ett exempel på en av frågorna som diskuterades.  Jag tror att detta var den fråga som gav mig flest tankar som jag tog med mig hem från kvällen. Detta då vi gång på gång i de övriga diskussionerna föll tillbaka på: Synliggör vi verkligen för barnen hur stort inflytande de har över verksamheten? Berättar vi för barnen när vi gjort en förändring i våra lärmiljöer att den beror på att barnen på något vis förmedlat ett behov av den gjorda förändringen? Vet de att de projekt de är inne och arbetar i kommer direkt från barnen själva och deras intressen? Dessa och många fler frågor dök upp hos oss och ledde in diskussionen på hur skulle vi kunna göra för att synliggöra detta för barnen? Vi kommer förstås aldrig fram till någon “masterplan”, med det beror på att det inte finns någon. En av många fantastiska saker med att jobba i förskolan, det finns lika många svar på frågan som det finns kombinationer av pedagoger, barngrupper och lärmiljöer. Vilket näst intill är oändliga. Men genom att få höra tankar från så många olika verksamheter som möjligt kan man hitta tankar och verktyg som man skulle kunna anpassa och använda i den barngrupp man arbetar med just nu.

Diskussionerna på pedagogisk pub håller i sig precis så länge man själv väljer. Man kan när som helst byta bord för att gå med i någon annan diskussion eller stanna vid samma fråga en hel kväll om man skulle vilja fördjupa sig riktigt ordentligt. På så vis påverkar man själv vad man kommer att få ut av kvällen. Hur sent på kvällen diskussionerna håller på bestämmer man också helt själv, när man känner sig klar så går man hem.

För att kunna sprida våra tankar och även kunna fortsätta diskutera frågorna så har vi valt att använda oss av hashtaggen #pedpub som deltagarna kan använda för att i socialamedier kunna delge sina tankar för andra.

Genom detta upplägg tänker vi att pedagogisk pub ska skilja sig från andra mötesforum på grund av sin informella känsla och inramning och formas av deltagarna. Vi som planerat och bjuder in står för strukturen – tillsammans skapar vi innehållet under kvällen!

Tankarna kring Pedagogisk Pub föddes i diskussion mellan Vera Rojas, från Västra ramlösa förskolor och Malin Ekberg, Västra Allé , Pysslingen på sociala medier. Suget på att ses AFK (away from keyboard) tog över och viljan att skapa ett nätverksforum för alla intressenter i förskola fanns tydligt. Efter den första pedagogiska puben var jag, Martin Nilsson, Västra ramlösa förskolor så nöjd och tyckte att den var så bra att jag erbjöd mig att hjälpa till vid nästa och nu sitter jag här och skriver ner mina tankar kring vår andra pedagogiska pub samtidigt som vi redan börjat prata om nästa. För det kommer fler!

Martin Nilsson
Västra ramlösa förskolor