Pedagogistans roll

Pedagog tillsammans med barn i ateljén

Marie Petersson och Amelie Linderberth blev båda färdiga med sin pedagogistautbildning för snart ett år sedan. Så här berättar dem om rollen som pedagogista.

Idag arbetar Marie och Amelie, som en del av sitt förskolläraruppdrag, som pedagogistor inom S:t Jörgens fyra förskolor – Hamiltons förskola, Brommagatans förskola, Nicandersgatans förskola och Vikingsbergsgatans förskola – samt till viss del i Helsingborgs stads övriga förskolor.

– Det är nu en stor skillnad i sättet att förstå varför det är så viktigt med ett sammanhang där vi tänker mycket om miljö, material och om pedagogens roll. Där vi tänker och bygger upp strukturer och verksamheten, utifrån de värden som vi väljer att vår organisation ska vila på, säger Marie.

En teoretisk  och kraft

Pedagogistautbildningen innebar bland annat en stor del litteraturstudier, vilket Amelie menar har gett väldigt mycket teoretisk kraft till verksamheten.

– Vi har nu lättare att koppla teorier till det vi gör och även se hur viktigt det är, säger hon.

Utbildningen omfattade också mycket nätverkande, föreläsningar, reflektioner och diskussioner tillsammans med andra blivande pedagogistor. Vilket har gjort att det nu är möjligt att fördjupa värdegrund och ställningstaganden i verksamheten.

Ett värde som S:t Jörgens fyra förskolor ser som viktigt är Undersökande.
– Hur möjliggör vi då ett undersökande förhållningssätt? säger Marie.

Ett tillägg till verksamheten

Hon ser pedagogistan som ett tillägg till verksamheten och menar att en pedagogista kan se ut olika i olika sammanhang. Det är någon som står i dialog med andra, på flera olika sätt.

Marie arbetar bland annat med att skapa en förstärkt reflektionskultur tillsammans med pedagogerna. Det gör hon genom att möta arbetslagen i de fyra förskolorna. Tillsammans reflekterar de utifrån vad barnen arbetar med och i vilka projekt de befinner sig i. Marie möter också pedagogerna på pedagogiska måndagar som är ett viktigt forum för att fördjupa dokumentationsarbetet i alla förskolorna. Till de pedagogiska måndagarna är en  viktig del att planera för underlag och rikta fokus. I det arbetet har Marie och Amelie tillsammans byggt upp vikten av att fokusera på pedagogens roll, miljö och material och barns erbjudande kopplat till de olika projekt som barngrupperna befinner sig i.

Amelie är utöver sitt arbete på de fyra förskolorna behjälplig som pedagogista inom staden. Just nu arbetar hon till exempel på Raus Planterings förskola där hon som praktisk pedagogista hjälper till med att skapa och bygga upp lärmiljön, samt för diskussioner kring vilka miljöer barnen ska få möta och vilka språkliga möjligheter och funktioner som ska finnas.

– Det tillägget man gör som pedagogista då är att sätta in miljön i ett sammanhang, säger Amelie.

En stor del av pedagogistans roll är enligt Amelie och Marie att arbeta och organisera för att barnen ska bli delaktiga på sin förskola och för att barnen hela tiden ska vara i meningsfulla sammanhang.

Av Josefine Hultén, redaktör Pedagogsajten