Fyra superhjältar guidar barnen på H22 – och några barn får träffa dem redan nu

Under H22 City Expo nästa sommar kommer fyra superhjältar att fungera som de yngre barnens guider till olika teman och upplevelser. Skol- och fritidsförvaltningens uppdrag är nu att hjälpa till att fylla superhjältarna med pedagogiskt innehåll, men också att ge dem namn. Så här har Blidögatans och Vindögatans förskola planerat att arbeta med superhjältarna.

Tanken är att barnen i form av saga och fantasi får lära känna de fyra karaktärerna som vi kallar för Superhjältarna. Varje superhjälte kommer att ha sin personliga egenskap och inriktning vilket kommer att belysas i de olika karaktärerna. I lustfyllda och fantasifulla möten kommer dessa karaktärer att berätta, visa och engagera barnen in i kunskapens värld för en hållbar framtid.

Mötena med Superhjältarna kommer att ske två gånger per månad där varje karaktär får två tillfällen att förmedla kunskap, visa exempel och utveckla barnens lärande. Rektorer samt It-pedagog kommer att leda mötena. Rektor och biträdande rektor tillsammans med utvalda pedagoger agerar Superhjältar två gånger i månaden och har då olika tema med till exempel experiment.

Punktlista för arbetet med superhjältarna

  • Introducera Superhjältarna på kompetensutvecklingsdagarna i vecka 44 för pedagoger.
  • Introducerar Superhjältarna för de äldre barnen på Blidö och Vindö förskolor i december, där introduktionen börjar med en fiktiv saga om de fyra Superhjältarna.
  • Superhjältarna kommer introduceras via en happening där de fyra hjältarna presenteras på ett lekfullt sätt. I fysisk verklighet, någon utklädd till Superhjälte.
  • It-pedagog blir involverad i Superhjälteprojektet genom IT. Green screen, filma.
  • Arbetet med Superhjältarna kan komma att integreras med matematiklyftet och det arbete som görs där under året.
  • Dokumentation kommer att föras under vt-22.
  • Under H22 City Expo avsätter vi en dag på förskolorna. Det blir bland annat ett avslut där de åter igen får träffa superhjältarna fysiskt. I detta möte kommer förskolorna att anordna en bana med olika erfarenheter såsom experiment, tipsrunda, musik med mera.
  • Under våren kommer det även att arbetas fram en eventuell dokumentation/utställning med dokumentation ifrån barnens arbete med Superhjältarna i kombination med matematiklyftet. Förhoppningen är att Rydebäck bibliotek ställer upp på att ha utställningen där.
  • Tanken är också att Superhjältarna behöver vara visuella det vill säga vi behöver förstora upp dem.
  • Rektor och biträdande rektor tillsammans med utvalda pedagoger agerar Superhjältar en gång i månaden och har då olika tema med till exempel experiment.

Det här är ett exempel på hur verksamheten planerar för och arbetar med H22 City Expo i Helsingborg. Om du också arbetar med H22 City Expo får du gärna dela med dig med ditt och din förskolas eller skolas arbete.

Kontakt
Pia Zachrison, koordinator H22 City Expo
pia.zachrison@helsingborg.se 

Läs mer om arbetet med H22 City Expo på Helsingborgs stads intranät